تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: افزایش میزان تولید برق از منابع تولیدی آبی

میزان تولید برق ازمنابع تولیدی آبی در کشور تا پنجاه درصد افزایش یافته است.

شرکت برشنا می‌گوید که به علت افزایش آب‌های روان در آغاز امسال تولید برق از بند ماهیپر نزدیک به ۵۸ میگاوات در حال حاضر رسیده است.

دراین برنامه گرداننده شگوفه دانش با حجت‌الله مجددی، مشاور شرکت تجارتی برشنا بحث کرده است.

بازرگانی

بازار: افزایش میزان تولید برق از منابع تولیدی آبی

شماری از باشنده‌گان پایتخت هنوزهم از پرچاوی‌های برق شکایت دارند و تاکید برعملی سازی برنامه‌ها برای تولید برق بیشترمی‌کنند.

Thumbnail

میزان تولید برق ازمنابع تولیدی آبی در کشور تا پنجاه درصد افزایش یافته است.

شرکت برشنا می‌گوید که به علت افزایش آب‌های روان در آغاز امسال تولید برق از بند ماهیپر نزدیک به ۵۸ میگاوات در حال حاضر رسیده است.

دراین برنامه گرداننده شگوفه دانش با حجت‌الله مجددی، مشاور شرکت تجارتی برشنا بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید