تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بازار: انتقاد از عضویت افغانستان در سازمان بازرگانی جهانی

مسوولان اتاق صنایع و معادن می‌گویند که عضویت افغانستان در سازمان بازرگانی جهانی به مفاد افغانستان نه بوده است.
 
رییس این اتاق می‌گوید که از بهر عضویت در این سازمان حکومت نه توانسته است در راستای پشتیبانی از تولیدات داخلی تعرفه‌هایی را بر کالاهای وارداتی وضع کند. 
 
دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با پرورش اوریاخیل، معاون اتاق تجارت زنان بحث کرده است. 

بازار: انتقاد از عضویت افغانستان در سازمان بازرگانی جهانی

وزارت صنعت و تجارت می‌گویند که با ایجاد چارچوب قانونی، ساخت زیربناها و فراهم سازی سهولت‌ها زمینه‌ها را برای توسعه صنایع کشور فراهم می‌سازد.

Thumbnail

مسوولان اتاق صنایع و معادن می‌گویند که عضویت افغانستان در سازمان بازرگانی جهانی به مفاد افغانستان نه بوده است.
 
رییس این اتاق می‌گوید که از بهر عضویت در این سازمان حکومت نه توانسته است در راستای پشتیبانی از تولیدات داخلی تعرفه‌هایی را بر کالاهای وارداتی وضع کند. 
 
دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با پرورش اوریاخیل، معاون اتاق تجارت زنان بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید