تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: انتقاد از کندی کار پروژه تاپی در ولایت‌های جنوبی

کارهای نخستنین  برای عملی شدن پروژه "تاپی" درولایت‌های کندهار و هلمند با کندی پیش میروند.
 
مسوولان محلی ولایت  کندهار می‌گویند که تا کنون به جز از بررسی‌ها برای معلوم شدن مسیر لوله گاز ترکمنستان در این ولایت هیچ کاری در این بخش صورت نگرفته است.
 
دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با تفسیرسیاه پوش، آگاه امور اقتصادی بحث کرده است.

بازرگانی

بازار: انتقاد از کندی کار پروژه تاپی در ولایت‌های جنوبی

شورای ولایتی کندهار با نگرانی ازکندی کاردراین بخش میگویند که حکومت باید تلاش‌هایش را بیشترسازد.

Thumbnail

کارهای نخستنین  برای عملی شدن پروژه "تاپی" درولایت‌های کندهار و هلمند با کندی پیش میروند.
 
مسوولان محلی ولایت  کندهار می‌گویند که تا کنون به جز از بررسی‌ها برای معلوم شدن مسیر لوله گاز ترکمنستان در این ولایت هیچ کاری در این بخش صورت نگرفته است.
 
دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با تفسیرسیاه پوش، آگاه امور اقتصادی بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید