تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

بازار: ایجاد اولین سیستم گردآوری اطلاعات جغرافیایی

اداره ملی احصائیه و معلومات از ایجاد اولین سیستم گرد آوری اطلاعات جغرافیایی افغانستان  با شیوه برقی خبر می دهد.

معاون این اداره می‌گوید که توانسته اند با ایجاد این سیستم در حدود یک هزار گونهء اطلاعات جغرافیایی  را گردآوری کنند.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با علی احمدولی، مشاور معاونیت انسجام معلومات جغرافیایی اداره ملی احصاییه بحث کرده است.

بازرگانی

بازار: ایجاد اولین سیستم گردآوری اطلاعات جغرافیایی

با بکارشدن این سیستم به ارزش یک صد میلیون دالر اطلاعات دراین اداره گردآوری شده اند.

تصویر بندانگشتی

اداره ملی احصائیه و معلومات از ایجاد اولین سیستم گرد آوری اطلاعات جغرافیایی افغانستان  با شیوه برقی خبر می دهد.

معاون این اداره می‌گوید که توانسته اند با ایجاد این سیستم در حدود یک هزار گونهء اطلاعات جغرافیایی  را گردآوری کنند.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با علی احمدولی، مشاور معاونیت انسجام معلومات جغرافیایی اداره ملی احصاییه بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید