تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

بازار: تجارت غیرقانونی میان افغانستان و کشورهای همسایه

بربنیاد آمارهای اتاق تجارت و صنایع بین‌‎المللی در کنار تجارت قانونی کشور سالانه یک رقم بلند تجارت غیر قانونی از مرزهای باز میان افغانستان وکشورهای همسایه صورت می‌گیرد.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با یونس مومند، معاون اتاق تجارت وصنایع افغانستان بحث کرده است.

بازرگانی

بازار: تجارت غیرقانونی میان افغانستان و کشورهای همسایه

مسوولان این اتاق می‌گویند که درحال حاضر مرزهای باز با همسایه‌ها، یکی از راه‌های انجام تجارت غیرقانونی و قاچاق کالاها به دوطرف این مرزها است.

تصویر بندانگشتی

بربنیاد آمارهای اتاق تجارت و صنایع بین‌‎المللی در کنار تجارت قانونی کشور سالانه یک رقم بلند تجارت غیر قانونی از مرزهای باز میان افغانستان وکشورهای همسایه صورت می‌گیرد.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با یونس مومند، معاون اتاق تجارت وصنایع افغانستان بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید