تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: تفاهم نامه همکاری در بخش خط آهن با ترکمنستان

افغانستان و ترکمنستان سه تفاهم نامه همکاری را در بخش خط آهن امضاء کرده اند. 

تفاهم نامه ساخت خط آهن از آقینه تا اندخوی ، بررسی های امکان سنجی راه آهن از بندر تورغندی تا ولسوالی کشک هرات و همکاری و تنظیم انتقالات از راه  آهن در بندر تورغندی مشمول این تفاهم نامه ها استند. 

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با عبدالباری صدیقی، معاون فنی اداره ملی خط آهن بحث کرده است.

بازرگانی

بازار: تفاهم نامه همکاری در بخش خط آهن با ترکمنستان

اداره ملی خط آهن می‌گوید که افزون بر این پروژه‌ها، قرار است تا ده کیلومتر راه آهن در بندر آقینه با کمک فنی ترکمنستان ساخته شود. 

Thumbnail

افغانستان و ترکمنستان سه تفاهم نامه همکاری را در بخش خط آهن امضاء کرده اند. 

تفاهم نامه ساخت خط آهن از آقینه تا اندخوی ، بررسی های امکان سنجی راه آهن از بندر تورغندی تا ولسوالی کشک هرات و همکاری و تنظیم انتقالات از راه  آهن در بندر تورغندی مشمول این تفاهم نامه ها استند. 

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با عبدالباری صدیقی، معاون فنی اداره ملی خط آهن بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید