تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بازار: توسعه داد و ستدهای برقی

بانک مرکزی افغانستان به هدف توسعه داد و ستدهای برقی شیوه ملی تادیات برقی را در کشور ایجاد کرده است.
 
مسؤولان این بانک می گویند که با بکار افتادن این شیوه ، تمامی نهاد های مالی از همین شیوه کار خواهند گرفت و نیز شهروندان کشور خواهند توانست که با دشتن یک کارت واحد بانکی از خدمات بانکی بهره مند شوند و بتوانند مالیات و دیگر مکلفیت های پولی شان را بپردازند.
 
دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با مصطفی کارکر، رییس اجرایی سیستم تادیات الکترونیکی بحث کرده است.

بازار: توسعه داد و ستدهای برقی

در همین حال اتحادیه بانک‌ها عملی شدن این شیوه را در توسعه بانکداری در کشور مهم می گوید.

تصویر بندانگشتی

بانک مرکزی افغانستان به هدف توسعه داد و ستدهای برقی شیوه ملی تادیات برقی را در کشور ایجاد کرده است.
 
مسؤولان این بانک می گویند که با بکار افتادن این شیوه ، تمامی نهاد های مالی از همین شیوه کار خواهند گرفت و نیز شهروندان کشور خواهند توانست که با دشتن یک کارت واحد بانکی از خدمات بانکی بهره مند شوند و بتوانند مالیات و دیگر مکلفیت های پولی شان را بپردازند.
 
دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با مصطفی کارکر، رییس اجرایی سیستم تادیات الکترونیکی بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید