تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بازار: دهلیزهوایی میان هرات و دهلی‌نو

باگذشت نزدیک به سه ماه از آغازبکار دهلیزهوایی میان هرات و دهلی‌نو ، تاهنوز فقط یک پرواز حامل کالاهای صادراتی کشوراز راه این دهلیزبه هند صادرشده است.

مسوولان اتاق تجارت وصنایع هرات افتتاح این دهلیزهوایی را یک حرکت نمایشی از سوی حکومت می‌دانند.

دراین برنامه گرداننده شگوفه دانش با ایرج فقیری، آگاه امور اقتصادی بحث کرده است.

بازار: دهلیزهوایی میان هرات و دهلی‌نو

درهمین حال، مقام‌های محلی هرات می‌گویند که به زودی این پروازها ازسرگرفته خواهند شد.

تصویر بندانگشتی

باگذشت نزدیک به سه ماه از آغازبکار دهلیزهوایی میان هرات و دهلی‌نو ، تاهنوز فقط یک پرواز حامل کالاهای صادراتی کشوراز راه این دهلیزبه هند صادرشده است.

مسوولان اتاق تجارت وصنایع هرات افتتاح این دهلیزهوایی را یک حرکت نمایشی از سوی حکومت می‌دانند.

دراین برنامه گرداننده شگوفه دانش با ایرج فقیری، آگاه امور اقتصادی بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید