تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: دومین محموله کالاها به چابهار صادر می‌شود

اداره ترانسپورت جاده‌یی می‌گوید که تا دو هفته دیگر دومین محموله کالاهای بازرگانی کشور از راه بندر چابهار به هند صادر خواهد شد. 
 
سخنگوی این اداره می‌افزاید که شرکت‌های ترانسپورتی آماده شده اند تا کالاهای بازرگانان را در چارچوب کنوانسیون جهانی حمل و نقل جاده‌یی انتقال دهند. 
 
از سوی دیگر اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که به علت مشکلات سیاسی میان ایالات متحده امریکا و ایران و تحریم‌های ایالات متحده امریکا بر این به نظر نمی‌رسد که انتقال محموله دوم از راه چابهار به این زودی‌ها ممکن باشد.
 
دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با حکمت الله قوانچ، سخنگوی اداره ترانسپورت جاده بحث کرده است.

بازرگانی

بازار: دومین محموله کالاها به چابهار صادر می‌شود

سخنگوی این اداره می‌افزاید که شرکت‌های ترانسپورتی آماده شده اند تا کالاهای بازرگانان را انتقال دهند. 

Thumbnail

اداره ترانسپورت جاده‌یی می‌گوید که تا دو هفته دیگر دومین محموله کالاهای بازرگانی کشور از راه بندر چابهار به هند صادر خواهد شد. 
 
سخنگوی این اداره می‌افزاید که شرکت‌های ترانسپورتی آماده شده اند تا کالاهای بازرگانان را در چارچوب کنوانسیون جهانی حمل و نقل جاده‌یی انتقال دهند. 
 
از سوی دیگر اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که به علت مشکلات سیاسی میان ایالات متحده امریکا و ایران و تحریم‌های ایالات متحده امریکا بر این به نظر نمی‌رسد که انتقال محموله دوم از راه چابهار به این زودی‌ها ممکن باشد.
 
دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با حکمت الله قوانچ، سخنگوی اداره ترانسپورت جاده بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید