تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: راه اندازی نمایشگاه ساخته‌های دستی زنان درکابل

یک نمایشگاه سه روزه ساخته‌های دستی زنان درکابل گشایش یافت.

این نمایشگاه که به پیش واز رسیدن روزاستقلال کشوردرپایتخت راه اندازی شده است ، بانوان بازرگان ازولایت‌های دوردست کشوردرآن شرکت کرده اند.

دراین برنامه گرداننده شگوفه دانش با وحیده شیرزاد، بازرگان بحث کرده است.

بازرگانی

بازار: راه اندازی نمایشگاه ساخته‌های دستی زنان درکابل

مسوولان وزارت اطلاعات وفرهنگ هدف ازراه اندازی این نمایشگاه را توسعه فعالیت‌های فرهنگی واقتصادی زنان کشورمیگویند.

Thumbnail

یک نمایشگاه سه روزه ساخته‌های دستی زنان درکابل گشایش یافت.

این نمایشگاه که به پیش واز رسیدن روزاستقلال کشوردرپایتخت راه اندازی شده است ، بانوان بازرگان ازولایت‌های دوردست کشوردرآن شرکت کرده اند.

دراین برنامه گرداننده شگوفه دانش با وحیده شیرزاد، بازرگان بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید