تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: رشد کشاورزی در افغانستان در سال مالی منفی بوده است

رشد کشاورزی در افغانستان در جریان سال مالی منفی بوده است و سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی کشور کاهش یافته است. 
 
آمارهای اداره ملی احصاییه و معلومات نشان میدهند که سهم کشاورزی در مجموع تولید ناخالص داخلی کشور به پنج درصد کاهش یافته است و اما سهم صنعت به بیست و چهار درصد افزایش یافته است. 
 
دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با داکتر ذاکرالله صافی، استاد دانشگاه – زراعت بحث کرده است.

بازرگانی

بازار: رشد کشاورزی در افغانستان در سال مالی منفی بوده است

وزارت زراعت و آبیاری می‌گوید که خشکسالی‌های یک سال پسین اثر‌های منفی بر کشاورزی برجا گذاشته است، اما با آنهم پیشرفت‌های چشمگیری در این بخش به میان آمده‌اند. 

Thumbnail

رشد کشاورزی در افغانستان در جریان سال مالی منفی بوده است و سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی کشور کاهش یافته است. 
 
آمارهای اداره ملی احصاییه و معلومات نشان میدهند که سهم کشاورزی در مجموع تولید ناخالص داخلی کشور به پنج درصد کاهش یافته است و اما سهم صنعت به بیست و چهار درصد افزایش یافته است. 
 
دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با داکتر ذاکرالله صافی، استاد دانشگاه – زراعت بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید