تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بازار: سرمایه گذاری ۲۰میلیون دالر در بخش آهن در کشور

ساخت بخش دوم کارخانه ذوب آهن «خان استیل» بزرگ‌ترین کارخانه ذوب آهن در کشور، روز سه‌شنبه در کابل آغاز شد.

در این بخش برنامه گرداننده زرمینه محمدی گفتگویی را با مهمان برنامه حسیب رحیمی، رییس اتاق تجارت و صنایع کابل، انجام داده‌است.

بازار: سرمایه گذاری ۲۰میلیون دالر در بخش آهن در کشور

مالک این کارخانه می‌گوید که بیست میلیون دالر در بخش دوم این کارخانه سرمایه‌گذاری می‌کند و با ساخت این بخش تا سه ماه دیگر، ظرفیت این کارخانه دو برابر خواهد شد و برای یک هزار تن زمنیه‌های کار نیز فراهم خواهند گشت.

Thumbnail

ساخت بخش دوم کارخانه ذوب آهن «خان استیل» بزرگ‌ترین کارخانه ذوب آهن در کشور، روز سه‌شنبه در کابل آغاز شد.

در این بخش برنامه گرداننده زرمینه محمدی گفتگویی را با مهمان برنامه حسیب رحیمی، رییس اتاق تجارت و صنایع کابل، انجام داده‌است.

هم‌رسانی کنید