تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: فعال سازی دستگاه تولید برق حرارتی تره‌خیل

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه می‌گوید که بزودی با فعال سازی دستگاه تولید برق حرارتی تره‌‎خیل، هشتاد میگاوات برق دیگر به شبکه برق کشور افزود خواهد شد.
 
وی کمبود برق را یکی از علت‌های آلوده گی هوا در شهر کابل می‌گوید که مردم را ناگزیر ساخته است از سوخت‌های آلوده کننده در فصل سرما استفاده کنند.
 
دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با امان الله غالب، رییس عمومی شرکت برشنا بحث کرده است.

بازرگانی

بازار: فعال سازی دستگاه تولید برق حرارتی تره‌خیل

بربنیاد اطلاعات شرکت برشنا، درخواست خرید سوخت برای فعال سازی دستگاه حرارتی تره‌خیل چهار ماه پیش از سوی این شرکت ارائه شده بود.

Thumbnail

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه می‌گوید که بزودی با فعال سازی دستگاه تولید برق حرارتی تره‌‎خیل، هشتاد میگاوات برق دیگر به شبکه برق کشور افزود خواهد شد.
 
وی کمبود برق را یکی از علت‌های آلوده گی هوا در شهر کابل می‌گوید که مردم را ناگزیر ساخته است از سوخت‌های آلوده کننده در فصل سرما استفاده کنند.
 
دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با امان الله غالب، رییس عمومی شرکت برشنا بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید