تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: مشکلات زنان بازرگان ولایت پکتیا

شماری اززنان بازرگان درولایت پکتیا با انتقاد ازحکومت مرکزی میگویند که با گذشت یک سال از وعده رئیس جمهور برای ساخت یک بازار ویژه زنان بازرگان در شهر گردیز تا کنون هیچ کاری دراین بخش نشده است.
 
دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با عبدالله حسرت، سخنگوی والی پکتیا از طریق اسکایپ بحث کرده است.

بازرگانی

بازار: مشکلات زنان بازرگان ولایت پکتیا

آنان میگویند که درحال حاضر نبود جای برای فروش کالاهای تولیدی زنان دراین ولایت یک مشکل بزرگ است.

Thumbnail

شماری اززنان بازرگان درولایت پکتیا با انتقاد ازحکومت مرکزی میگویند که با گذشت یک سال از وعده رئیس جمهور برای ساخت یک بازار ویژه زنان بازرگان در شهر گردیز تا کنون هیچ کاری دراین بخش نشده است.
 
دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با عبدالله حسرت، سخنگوی والی پکتیا از طریق اسکایپ بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید