تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بازار: نبود بانک‌های اختصاصی

نبود بانک‌های اختصاصی از کمبودی‌های بزرگ در نظام بانکداری کشور بوده است.

مسوولان اتحادیه بانک‌ها می‌گویند که در هفده سال گذشته برای ایجاد بانک‌های اختصاصی کارهای لازم نشده است و اینکار گذشته از کند ساختن توسعه خدمات بانکداری در کشور سبب از دست رفتن فرصت‌های بزرگ سرمایه گذاری‌ها در کشور نیز شده است.

دراین برنامه گرداننده شگوفه دانش با تاج محمد تلاش، آگاه قتصادی بحث کرده است. 

بازار: نبود بانک‌های اختصاصی

آگاهان اقتصاد می‌گویند که حکومت باید زمینه‌های لازم برای ترویج خدمات بانکداری معیاری را درکشور فراهم سازد.

Thumbnail

نبود بانک‌های اختصاصی از کمبودی‌های بزرگ در نظام بانکداری کشور بوده است.

مسوولان اتحادیه بانک‌ها می‌گویند که در هفده سال گذشته برای ایجاد بانک‌های اختصاصی کارهای لازم نشده است و اینکار گذشته از کند ساختن توسعه خدمات بانکداری در کشور سبب از دست رفتن فرصت‌های بزرگ سرمایه گذاری‌ها در کشور نیز شده است.

دراین برنامه گرداننده شگوفه دانش با تاج محمد تلاش، آگاه قتصادی بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید