تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: نگرانی از استفاده کلدار پاکستانی در ننگرهار

باشنده گان ولایت ننگرهار از حکومت میخواهند که روند ترویج افغانی را در دادوستد روزانه دراین ولایت اجباری سازد.

این باشنده گان میگویند که اکنون هم بیشترین دادوستد های روزانه در این ولایت و شماری از ولایت های همجوار ننگرهار با کلدار پاکستانی انجام میشوند.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با رومل اتل، آگاه امور اقتصادی بحث کرده است.

بازرگانی

بازار: نگرانی از استفاده کلدار پاکستانی در ننگرهار

باشنده گان ولایت ننگرهار می گویند که حکومت در کار از میان برداشتن این نابه سامانی بی پرواست.

Thumbnail

باشنده گان ولایت ننگرهار از حکومت میخواهند که روند ترویج افغانی را در دادوستد روزانه دراین ولایت اجباری سازد.

این باشنده گان میگویند که اکنون هم بیشترین دادوستد های روزانه در این ولایت و شماری از ولایت های همجوار ننگرهار با کلدار پاکستانی انجام میشوند.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با رومل اتل، آگاه امور اقتصادی بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید