تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: پروژه تولید ۴۰ میگاوات برق خورشیدی در هرات

پروژه تولید ۴۰ میگاوات برق خورشیدی در هرات یکی از هشت پروژه‌یی است که وزارت مالیه گفته است تا دو ماه دیگر به داوطلبی گذاشته خواهد شد. 
 
این پروژه که ۳۵ میلیون دالر هزینه خواهد برد قرار است با سرمایه گذاری مشترک دولت و بخش خصوصی عملی شود. 
 
شرکت برشنا می‌گوید که بررسی‌های نخستین برای عملی سازی این پروژه انجام شده است. 
 
دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با عبدالبصیر عظیمی، معین پیشین وزارت انرژی و آب و آگاه اقتصادی بحث کرده است.

بازرگانی

بازار: پروژه تولید ۴۰ میگاوات برق خورشیدی در هرات

شماری از سرمایه گذاران می‌گویند که برای عملی شدن این پروژه‌ها نیاز است سهولت‌های بیشتری برای بخش خصوصی فراهم شوند.

Thumbnail

پروژه تولید ۴۰ میگاوات برق خورشیدی در هرات یکی از هشت پروژه‌یی است که وزارت مالیه گفته است تا دو ماه دیگر به داوطلبی گذاشته خواهد شد. 
 
این پروژه که ۳۵ میلیون دالر هزینه خواهد برد قرار است با سرمایه گذاری مشترک دولت و بخش خصوصی عملی شود. 
 
شرکت برشنا می‌گوید که بررسی‌های نخستین برای عملی سازی این پروژه انجام شده است. 
 
دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با عبدالبصیر عظیمی، معین پیشین وزارت انرژی و آب و آگاه اقتصادی بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید