تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

بازار: چالش‌ها فراه راهی کارخانه داران ذوب آهن

شماری از کارخانه داران ذوب آهن در کشور می‌گویند که نهادهای دولتی بجای آهن‌آلات داخلی، آهن‌آلات خارجی را درپیمان هایشان اولویت میدهند.
 
آنان می‌گویند که به صدها هزار تُن آهن آلات سالانه ازسوی نهادهای گونه‌گون دولتی خریداری می‌شوند که بیشترین این آهن‌آلات از ایران وارد کشور می‌شوند.
 
دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با محمدکریم عظیمی، رییس انجمن صنایع افغانستان بحث کرده است.

بازرگانی

بازار: چالش‌ها فراه راهی کارخانه داران ذوب آهن

درهمین حال اداره تدارکات ملی میگویند که در پیمان‌های دولتی به فراورده‌های داخلی اولویت داده میشود.

تصویر بندانگشتی

شماری از کارخانه داران ذوب آهن در کشور می‌گویند که نهادهای دولتی بجای آهن‌آلات داخلی، آهن‌آلات خارجی را درپیمان هایشان اولویت میدهند.
 
آنان می‌گویند که به صدها هزار تُن آهن آلات سالانه ازسوی نهادهای گونه‌گون دولتی خریداری می‌شوند که بیشترین این آهن‌آلات از ایران وارد کشور می‌شوند.
 
دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با محمدکریم عظیمی، رییس انجمن صنایع افغانستان بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید