تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: کاهش بهای تربوز در ننگرهار

موسم برداشت تربوز رو به پایان یافتن است، اما مشکل نبود بازار مناسب و بهای پایین این فراورده حل ناشده برجا مانده است. 
  
پس از پالیزادران ولایت های فراه، نیمروز وهلمند، این بار پالیزداران ولایت ننگرهار از کاهش بی پیشینه بهای تربوز، شکایت دارند. 
  
دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با سید قیاس سعیدی، استاد دانشگاه بحث کرده است. 

بازرگانی

بازار: کاهش بهای تربوز در ننگرهار

ریاست زراعت و آبیاری ننگرهار افزایش تولیدات تربوز را در این ولایت یکی از علت‌های کاهش بهای تربوز می‌گوید. 

Thumbnail

موسم برداشت تربوز رو به پایان یافتن است، اما مشکل نبود بازار مناسب و بهای پایین این فراورده حل ناشده برجا مانده است. 
  
پس از پالیزادران ولایت های فراه، نیمروز وهلمند، این بار پالیزداران ولایت ننگرهار از کاهش بی پیشینه بهای تربوز، شکایت دارند. 
  
دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با سید قیاس سعیدی، استاد دانشگاه بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید