Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بازار: کمبود آب در بند سلما ولایت هرات

به‌علت کمبود آب در بند سلما، هشت ولسوالی ولایت هرات با کمبود جدی آب برای کشت روبه‌رو شده‌اند.
 
این درحالی است که پیش‌از این مسؤولان وزارت انرژی و آب گفته‌اند که در سال گذشته چهاربار آب کاسۀ بند سلما رها شده‌است.
 
در این بخش از برنامه، گرداننده زرمینه محمدی، گفت‌وگویی را با تاج‌محمد تلاش، اگاه امور اقتصادی، انجام داده‌است.
 
در بخش دیگری از این برنامه، گرداننده محمدی، هم‌چنان در بارۀ گشایش‌یافتن پارک صنعتی سنگ مرمر در کابل، گفت‌وگویی را با حیات‌الله نصرت، رییس اتحادیۀ سنگ، انجام داده‌است.
 
در یک گفت‌وگویی دیگری، محمدی، روی برپایی چادر ازسوی شماری‌از مسؤولان شرکت‌های ساختمانی در برابر شورای ملی، گفت‌وگویی را با ضیاء‌الحق ستانکزی، مسؤول یکی‌از شرکت‌های ساختمانی، انجام داده‌است.

بازار: کمبود آب در بند سلما ولایت هرات

مسؤولان ریاست زراعت و آبیاری هرات می‌گویند که سال روان به‌علت این‌که در کاسۀ بند سلما آب اندک است، کشاورزان هرات با دشواری‌های زیادی روبه‌رو خواهند بود.

Thumbnail

به‌علت کمبود آب در بند سلما، هشت ولسوالی ولایت هرات با کمبود جدی آب برای کشت روبه‌رو شده‌اند.
 
این درحالی است که پیش‌از این مسؤولان وزارت انرژی و آب گفته‌اند که در سال گذشته چهاربار آب کاسۀ بند سلما رها شده‌است.
 
در این بخش از برنامه، گرداننده زرمینه محمدی، گفت‌وگویی را با تاج‌محمد تلاش، اگاه امور اقتصادی، انجام داده‌است.
 
در بخش دیگری از این برنامه، گرداننده محمدی، هم‌چنان در بارۀ گشایش‌یافتن پارک صنعتی سنگ مرمر در کابل، گفت‌وگویی را با حیات‌الله نصرت، رییس اتحادیۀ سنگ، انجام داده‌است.
 
در یک گفت‌وگویی دیگری، محمدی، روی برپایی چادر ازسوی شماری‌از مسؤولان شرکت‌های ساختمانی در برابر شورای ملی، گفت‌وگویی را با ضیاء‌الحق ستانکزی، مسؤول یکی‌از شرکت‌های ساختمانی، انجام داده‌است.

هم‌رسانی کنید