Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بازرگانان: تعرفه‌ها بر فراورده‌های پاکستانی باید افزایش یابد

شماری از بازرگانان روز دوشنبه (۲۲میزان) با در نظر داشت تعرفه‌های فصلی پاکستان بر صادرات کشور، از حکومت خواهان اقدام بل مثل هستند.

بازرگانان می‌‌افزایند با وجود که فصل میوۀ افغانستان فرا رسیده باز هم بازارهای کشور مملو از میوه و سبزی‌های ایرانی و پاکستانی هستند و تا حال حکومت برای حمایت از تولیدات داخلی، کاری نکرده‌است.

اشرف، یک بازرگان در این باره می‌گوید: "زمانی که فصل میوه ما می‌شود، تعرفه از سوی پاکستان بلند می‌شود، انگور ما در روی زمین افتاده‌است، پاکت سیب سیری ۱۰۰ افغانی فروخته می‌شود، انگور سیری ۱۰۰ افغانی فروخته می‌شود."

قدرت‌الله، یک کشاورز می‌گوید: "تعرفه وارداتی بر واردات از ایران و پاکستان باید بلند برده شود، که این به مفاد خود دولت است، اگر تعرفه نه باشد، بازار حاصلات کشاورزی داخلی خراب می‌شود."

فریدون یک بازارگان دیگر از حکومت می‌خواهد که در فصل میو کشور، باید از فرآورده‌های داخلی، توجه کند.

از این میان، کچالو که فصل برداشت آن رسیده‌است با چالش نبود بازار روبه‌رو شده‌است.

گفته می شود که هر کیلو کچالو تا دوازده افغانی در بازار خرید و فروش می‌شود.

کچالو از بهر وضع تعرفه فصلی پاکستان به آن کشور صادر نمی‌شود؛ اما کچالو پاکستانی و ایرانی با بهای بهتر از کچالوی داخلی در بازارهای کشور خرید و فروش می‌شود.

میرویس حاجی‌زاده، معاون اتحادیۀ صادر کننده‌گان میوه و سبزی‌های تازه  دراین باره می‌گوید: "من نمی‌گویم که واردات از ایران و پاکستان توقف یابد، فعلآ فصل کچالوی افغانستان است و بسیار به شکل وافر تولید می‌شود، مگر لازم نیست که به این گونه کچالوی پاکستانی به کشور داخل شود، اما باید تعرفه گمرکی بر کچالوی وارداتی افزایش داده شود تا بازار کچالوی داخلی خراب نه شود. قسمی که حالا شده‌است."

در همین حال، وزارت مالیه می‌گوید برای حمایت از فراورده‌های کشاورزی داخلی بر بخشی از کالاهای وارداتی تعرفه‌های فصلی وضع شده‌اند.

شمروزخان مسجدی - سخنگوی وزارت این وزارت می‌گوید: "در حالاتی که موسم محصولات داخلی باشد، تعرفه بلند می‌رود، مثل کچالو که تعرفه بر واردات آن تا ۳۰ درصد افزایش داده شده‌است، و وقتی فصل محصولات داخلی نه باشد دوباره تعرفه آن کاهش داده می‌شود تا به مردم رسیدگی شود."

از سوی دیگر، شماری از بازرگانان وجود فساد در گمرک‌ها و تطبیق نه شدن تعرفه‌ها بر واردات را از دلایل بهای پایین فراوده‌های کشاورزی پاکستانی و ایرانی در بازارهای کشور می‌دانند.

بازرگانان: تعرفه‌ها بر فراورده‌های پاکستانی باید افزایش یابد

بازرگانان می‌گویند که حکومت باید بالای تمامی میوه‌ها وسبزی‌هایی که از پاکستان و ایران وارد می‌شوند تعرفه‌های بلند وضع کند.

تصویر بندانگشتی

شماری از بازرگانان روز دوشنبه (۲۲میزان) با در نظر داشت تعرفه‌های فصلی پاکستان بر صادرات کشور، از حکومت خواهان اقدام بل مثل هستند.

بازرگانان می‌‌افزایند با وجود که فصل میوۀ افغانستان فرا رسیده باز هم بازارهای کشور مملو از میوه و سبزی‌های ایرانی و پاکستانی هستند و تا حال حکومت برای حمایت از تولیدات داخلی، کاری نکرده‌است.

اشرف، یک بازرگان در این باره می‌گوید: "زمانی که فصل میوه ما می‌شود، تعرفه از سوی پاکستان بلند می‌شود، انگور ما در روی زمین افتاده‌است، پاکت سیب سیری ۱۰۰ افغانی فروخته می‌شود، انگور سیری ۱۰۰ افغانی فروخته می‌شود."

قدرت‌الله، یک کشاورز می‌گوید: "تعرفه وارداتی بر واردات از ایران و پاکستان باید بلند برده شود، که این به مفاد خود دولت است، اگر تعرفه نه باشد، بازار حاصلات کشاورزی داخلی خراب می‌شود."

فریدون یک بازارگان دیگر از حکومت می‌خواهد که در فصل میو کشور، باید از فرآورده‌های داخلی، توجه کند.

از این میان، کچالو که فصل برداشت آن رسیده‌است با چالش نبود بازار روبه‌رو شده‌است.

گفته می شود که هر کیلو کچالو تا دوازده افغانی در بازار خرید و فروش می‌شود.

کچالو از بهر وضع تعرفه فصلی پاکستان به آن کشور صادر نمی‌شود؛ اما کچالو پاکستانی و ایرانی با بهای بهتر از کچالوی داخلی در بازارهای کشور خرید و فروش می‌شود.

میرویس حاجی‌زاده، معاون اتحادیۀ صادر کننده‌گان میوه و سبزی‌های تازه  دراین باره می‌گوید: "من نمی‌گویم که واردات از ایران و پاکستان توقف یابد، فعلآ فصل کچالوی افغانستان است و بسیار به شکل وافر تولید می‌شود، مگر لازم نیست که به این گونه کچالوی پاکستانی به کشور داخل شود، اما باید تعرفه گمرکی بر کچالوی وارداتی افزایش داده شود تا بازار کچالوی داخلی خراب نه شود. قسمی که حالا شده‌است."

در همین حال، وزارت مالیه می‌گوید برای حمایت از فراورده‌های کشاورزی داخلی بر بخشی از کالاهای وارداتی تعرفه‌های فصلی وضع شده‌اند.

شمروزخان مسجدی - سخنگوی وزارت این وزارت می‌گوید: "در حالاتی که موسم محصولات داخلی باشد، تعرفه بلند می‌رود، مثل کچالو که تعرفه بر واردات آن تا ۳۰ درصد افزایش داده شده‌است، و وقتی فصل محصولات داخلی نه باشد دوباره تعرفه آن کاهش داده می‌شود تا به مردم رسیدگی شود."

از سوی دیگر، شماری از بازرگانان وجود فساد در گمرک‌ها و تطبیق نه شدن تعرفه‌ها بر واردات را از دلایل بهای پایین فراوده‌های کشاورزی پاکستانی و ایرانی در بازارهای کشور می‌دانند.

هم‌رسانی کنید