تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بازرگانان: جلغوزۀ افغانستان‌ به ‌نام پاکستان‌‎ صادر می‎شود

شماری از بازرگانان جلغوزه در ولایت خوست می‎گویند که آنان نمی‎توانند جلغوزۀ شان را به چین صادر کنند، اما پاکستان سالانه به صدها میلیون کلدار از صادرات جلغوزۀ افغانستان به چین، سود می‌برد.

 به گفتۀ این بازرگانان، سالانه ۲۵ هزار تُن جلغوزه به بازارهای خوست از بخش‌های گونه‎گون کشور سرازیر می‌شود، اما یگانه خریداران انحصاری این جلغوزه بازرگانان پاکستانی هستند که پس از بسته بندی معیاری جلغوزه افغانستان را با سه برابر بهای تمام شد و بانام این کشور به چین صادر می‎کنند.

 ولی جان، یک بازرگان جلغوزه در خوست گفت: «هرسال در این بازار به گونۀ میانگین تا ۳۰ هزارتُن جلغوزه آورده می‎شود و بخشی زیادی از این جلغوزه به پاکستان می‎رود که پس از پروسس و بسته بندی از آنجا با نام پاکستان به بازارهای چین صادر می‎‏شوند.»

 بازرگانان پاکستانی هر کیلو گرام جلغوزه افغانستان را تا ۸ دالر می‎خرند، اما این جلغوزه را دربازارهای چین به بیش از۳۰ دالر هر کیلوگرام میفروشند.

نورزا علی، عضو اتحادیۀ صادرکننده‎گان جلغوزه در این باره گفت: "ما از رییس جمهور می‎خواهیم که مشکلات مارا حل سازد و زمینه‌های صادرات جلغوزه را به بازارهای چین فراهم سازد، درحال حاضر بیشترین سود را از جلغوزه افغانستان، پاکستان نصیب می‎شود."

 این بازرگانان اضافه کردند که علت نبود تصدیق نامه کیفیت برای جلغوزه، آنان نمی‎توانند فراروده‎های‏شان را به بازارهای چین صادر کنند.

 ازسوی هم، آمارهای داده شده از اتاق تجارت و صنایع نشان می‎دهند که سالانه ۱ هزار ۵۰۰ تُن جلغوزه به خارج از کشور صادر می‌‎شود، اما منابع می‏گویند که درحال حاضر بخشی بزرگی از جلغوزه افغانستان از راه‎های قاچاقی، به پاکستان می‌رسند.

 مسؤولان اتاق تجارت و صنایع می‎گویند که با وجود بازشدن راه آهن میان افغانستان و چین، حکومت تا کنون نتوانسته است برای صادرات جلغوزه افغانستان به بازارهای چین زمینه سازی کند.

 یونس مهمند، معاون تجارتی اتاق تجارت وصنایع گفت: "سالانه به هزارها تُن جلغوزه در کشور تولید می‎شود، اما صادرات رسمی ما به خارج به تناسب این جلغوزه که درکشور تولید می‎شود، بسیار اندک است."

 چین بزرگترین خریدار جلغوزه درجهان است و گفته می‌شود که درحال حاضردر کنار مکسیکو و شماری از کشورهای آسیای میانه، پاکستان بزرگترین صادرکننده‎گان جلغوزه به این کشور هستند.

بازرگانان: جلغوزۀ افغانستان‌ به ‌نام پاکستان‌‎ صادر می‎شود

مقام‎های اتاق تجارت صنایع می گویند با آن‎‌که پاکستان جلغوزه ندارد، اما درحال حاضر این کشور یکی از بزرگترین صادر کننده‌گان جلغوزه به چین است.

تصویر بندانگشتی

شماری از بازرگانان جلغوزه در ولایت خوست می‎گویند که آنان نمی‎توانند جلغوزۀ شان را به چین صادر کنند، اما پاکستان سالانه به صدها میلیون کلدار از صادرات جلغوزۀ افغانستان به چین، سود می‌برد.

 به گفتۀ این بازرگانان، سالانه ۲۵ هزار تُن جلغوزه به بازارهای خوست از بخش‌های گونه‎گون کشور سرازیر می‌شود، اما یگانه خریداران انحصاری این جلغوزه بازرگانان پاکستانی هستند که پس از بسته بندی معیاری جلغوزه افغانستان را با سه برابر بهای تمام شد و بانام این کشور به چین صادر می‎کنند.

 ولی جان، یک بازرگان جلغوزه در خوست گفت: «هرسال در این بازار به گونۀ میانگین تا ۳۰ هزارتُن جلغوزه آورده می‎شود و بخشی زیادی از این جلغوزه به پاکستان می‎رود که پس از پروسس و بسته بندی از آنجا با نام پاکستان به بازارهای چین صادر می‎‏شوند.»

 بازرگانان پاکستانی هر کیلو گرام جلغوزه افغانستان را تا ۸ دالر می‎خرند، اما این جلغوزه را دربازارهای چین به بیش از۳۰ دالر هر کیلوگرام میفروشند.

نورزا علی، عضو اتحادیۀ صادرکننده‎گان جلغوزه در این باره گفت: "ما از رییس جمهور می‎خواهیم که مشکلات مارا حل سازد و زمینه‌های صادرات جلغوزه را به بازارهای چین فراهم سازد، درحال حاضر بیشترین سود را از جلغوزه افغانستان، پاکستان نصیب می‎شود."

 این بازرگانان اضافه کردند که علت نبود تصدیق نامه کیفیت برای جلغوزه، آنان نمی‎توانند فراروده‎های‏شان را به بازارهای چین صادر کنند.

 ازسوی هم، آمارهای داده شده از اتاق تجارت و صنایع نشان می‎دهند که سالانه ۱ هزار ۵۰۰ تُن جلغوزه به خارج از کشور صادر می‌‎شود، اما منابع می‏گویند که درحال حاضر بخشی بزرگی از جلغوزه افغانستان از راه‎های قاچاقی، به پاکستان می‌رسند.

 مسؤولان اتاق تجارت و صنایع می‎گویند که با وجود بازشدن راه آهن میان افغانستان و چین، حکومت تا کنون نتوانسته است برای صادرات جلغوزه افغانستان به بازارهای چین زمینه سازی کند.

 یونس مهمند، معاون تجارتی اتاق تجارت وصنایع گفت: "سالانه به هزارها تُن جلغوزه در کشور تولید می‎شود، اما صادرات رسمی ما به خارج به تناسب این جلغوزه که درکشور تولید می‎شود، بسیار اندک است."

 چین بزرگترین خریدار جلغوزه درجهان است و گفته می‌شود که درحال حاضردر کنار مکسیکو و شماری از کشورهای آسیای میانه، پاکستان بزرگترین صادرکننده‎گان جلغوزه به این کشور هستند.

هم‌رسانی کنید