تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بازرگانان عمان دربخش استخراج معدن‌ها درکشور سرمایه‌گذاری می‌کنند

بازرگانان و شرکت‌های تولیدی عمان، علاقه‌مند استند تا در بخش استخراج معدن‌های افغانستان سرمایه‌گذاری کنند.

اخیرأ دو سرمایه‌گذار عمانی به نماینده‌گی از بیست سرمایه‌گذار و شرکت‌های تولیدی این کشور، به کابل آمده‌اند و روی امکانات سنجی و چگونگی سرمایه‌گذاری در افغانستان با شرکت‌های خصوصی گفت‌وگو کرده‌اند.

به گفتۀ این سرمایه‌گذاران عمانی، آنان سرمایه‌گذاری در بخش استخراج سنگ‌های گران‌بها را ترجیح می‌دهند اما علاقه دارند در بخش‌های دیگر مانند کشت و برداشت زعفران و میوه‌های خشک نیز سرمایه‌گذاری کنند.

ناصرالبلاشی، یکی از این بازرگان عمان گفت: «ما یک مفکورۀ سرمایه گذاری در بخش سنگ‌های گران‌بها به ویژه دربخش پروسس سنگ‌های زمرد را با خود داریم و در کنار آن بخش‌های دیگر مانند میوه‌های خشک، نفت و گاز هم بخش‌هایی اند که اگر روی کار شود در افغانستان سود مناسب دارد و ما در این بخش علاقمند هستیم در صورت که زمینه‌ها فراهم شوند.»

مسؤولان شرکت‌های خصوصی در کشور نیز می‌گویند که اگر حکومت زمینه‌ها را برای سرمایه گذاری‌ عمانی‌ها فراهم کند، می‌تواند در رشد اقتصادی کشور مفید باشد.

محب الله، مسؤول یکی از این شرکت‌های خصوصی گفت: «در کنار فرصت‌های بسیار زیاد در بخش سرمایه گذاری در کشور علاقمند بازرگانان خارجی به ویژه عرب هم بسیار زیاد است. ما جذب این سرمایه گذاری‌ها به یک بستر مناسب و فراهم شدن زمینه‌های کار بازرگانان عرب در کشور نیاز داریم.»

این در حالی  است که پیش از این هم از شماری کشورهای عربی سرمایه گذاران برای بررسی فرصت‌های سرمایه گذاری به افغانستان آمده اند، اما تا کنون سرمایه گذاری‌های چشمگیری کشورهای عربی در کشور جذب نشده اند.

شماری از آگاهان اقتصادی، می‎گویند که حکومت باید شرایط لازم سرمایه گذاری‌ها را برای سرمایه گذران عرب در کشور فراهم سازد.

بازرگانان عمان دربخش استخراج معدن‌ها درکشور سرمایه‌گذاری می‌کنند

به گفتۀ این سرمایه‌گذاران عمانی، آنان سرمایه‌گذاری در بخش استخراج سنگ‌های گران‌بها را ترجیح می‌دهند اما علاقه دارند در بخش‌های دیگر مانند کشت و برداشت زعفران و میوه‌های خشک نیز سرمایه‌گذاری کنند.

Thumbnail

بازرگانان و شرکت‌های تولیدی عمان، علاقه‌مند استند تا در بخش استخراج معدن‌های افغانستان سرمایه‌گذاری کنند.

اخیرأ دو سرمایه‌گذار عمانی به نماینده‌گی از بیست سرمایه‌گذار و شرکت‌های تولیدی این کشور، به کابل آمده‌اند و روی امکانات سنجی و چگونگی سرمایه‌گذاری در افغانستان با شرکت‌های خصوصی گفت‌وگو کرده‌اند.

به گفتۀ این سرمایه‌گذاران عمانی، آنان سرمایه‌گذاری در بخش استخراج سنگ‌های گران‌بها را ترجیح می‌دهند اما علاقه دارند در بخش‌های دیگر مانند کشت و برداشت زعفران و میوه‌های خشک نیز سرمایه‌گذاری کنند.

ناصرالبلاشی، یکی از این بازرگان عمان گفت: «ما یک مفکورۀ سرمایه گذاری در بخش سنگ‌های گران‌بها به ویژه دربخش پروسس سنگ‌های زمرد را با خود داریم و در کنار آن بخش‌های دیگر مانند میوه‌های خشک، نفت و گاز هم بخش‌هایی اند که اگر روی کار شود در افغانستان سود مناسب دارد و ما در این بخش علاقمند هستیم در صورت که زمینه‌ها فراهم شوند.»

مسؤولان شرکت‌های خصوصی در کشور نیز می‌گویند که اگر حکومت زمینه‌ها را برای سرمایه گذاری‌ عمانی‌ها فراهم کند، می‌تواند در رشد اقتصادی کشور مفید باشد.

محب الله، مسؤول یکی از این شرکت‌های خصوصی گفت: «در کنار فرصت‌های بسیار زیاد در بخش سرمایه گذاری در کشور علاقمند بازرگانان خارجی به ویژه عرب هم بسیار زیاد است. ما جذب این سرمایه گذاری‌ها به یک بستر مناسب و فراهم شدن زمینه‌های کار بازرگانان عرب در کشور نیاز داریم.»

این در حالی  است که پیش از این هم از شماری کشورهای عربی سرمایه گذاران برای بررسی فرصت‌های سرمایه گذاری به افغانستان آمده اند، اما تا کنون سرمایه گذاری‌های چشمگیری کشورهای عربی در کشور جذب نشده اند.

شماری از آگاهان اقتصادی، می‎گویند که حکومت باید شرایط لازم سرمایه گذاری‌ها را برای سرمایه گذران عرب در کشور فراهم سازد.

هم‌رسانی کنید