تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بازرگانی میان افغانستان و چین از بندر گوادر آغاز شد

سفارت چین در پاکستان، می‌گوید که روند انتقال کالاهای بازرگانی میان چین و افغانستان از راه بند گوادر آغاز شده‌است.

سفارت چین در پاکستان، روز سه شنبه(۲۴ جدی) در صفحۀ تویترش نگاشت که نخستین محمولۀ بازرگانی به این بندر رسیده‌است.

در همین حال، صدای امریکا گزارش داده‌است که قرار است این کالاها در موترهای باربری جابجا شوند و از شهر چمن پاکستان به خاک افغانستان انتقال داده شوند.

بربنیاد توافق‌نامۀ ترانزیت افغانستان با پاکستان، بازرگانی بین‌المللی کابل همواره با دو بندر آبی پاکستان تکیه کرده است؛ بندر کراچی و بندر قاسم.

بندر گوادر که فاصله نزدیک به ولایات جنوبی افغانستان دارد با همکاری چین در دریای عرب به بهره برداری سپرده شده‌است.

این بندر در میان دهلیزهای اقتصادی پاکستان و چین موقعیت دارد و در پهلوی این بندر میدان هوایی، سرک‌ها و دستگاهای تولید انرژي نیز ساخته خواهند شد تا منطقه به ویژه چین و پاکستان را با هم وصل کند.

این پروژه‌ یک نمونه از پروژه‌های بیجینگ است که زیرنام پروژۀ «کمربند و راه» ساخته شده‌است.

بازرگانی میان افغانستان و چین از بندر گوادر آغاز شد

بندر گوادر که فاصله نزدیک به ولایات جنوبی افغانستان دارد با همکاری چین در دریای عرب به بهره برداری سپرده شده‌است.

Thumbnail

سفارت چین در پاکستان، می‌گوید که روند انتقال کالاهای بازرگانی میان چین و افغانستان از راه بند گوادر آغاز شده‌است.

سفارت چین در پاکستان، روز سه شنبه(۲۴ جدی) در صفحۀ تویترش نگاشت که نخستین محمولۀ بازرگانی به این بندر رسیده‌است.

در همین حال، صدای امریکا گزارش داده‌است که قرار است این کالاها در موترهای باربری جابجا شوند و از شهر چمن پاکستان به خاک افغانستان انتقال داده شوند.

بربنیاد توافق‌نامۀ ترانزیت افغانستان با پاکستان، بازرگانی بین‌المللی کابل همواره با دو بندر آبی پاکستان تکیه کرده است؛ بندر کراچی و بندر قاسم.

بندر گوادر که فاصله نزدیک به ولایات جنوبی افغانستان دارد با همکاری چین در دریای عرب به بهره برداری سپرده شده‌است.

این بندر در میان دهلیزهای اقتصادی پاکستان و چین موقعیت دارد و در پهلوی این بندر میدان هوایی، سرک‌ها و دستگاهای تولید انرژي نیز ساخته خواهند شد تا منطقه به ویژه چین و پاکستان را با هم وصل کند.

این پروژه‌ یک نمونه از پروژه‌های بیجینگ است که زیرنام پروژۀ «کمربند و راه» ساخته شده‌است.

هم‌رسانی کنید