Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بانکداری اسلامی در کشور رو به توسعه است

مسؤولان بانک‌های خصوصی که خدمات بانکداری اسلامی را در کشور ارایه می‌کنند، می‌گویند که در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد شهروندان کشور به توسعۀ بانکداری اسلامی در کشور علاقمند اند.

مسوولان یکی از این بانک‌ها می‌گوید که از آغاز کارشان تاکنون خدمات بانکداری اسلامی بیشتر توسعه یافته اند و در این بخش، علاقمندی شهروندان بیشتر است.

سلیم رحیمی، مسؤول عمومی بازاریابی و توسعه بازرگانی «بانک اسلامی» گفت:«وضیعت بانکداری اسلامی بسیار خوب است از زمانی که ما بکار آغاز کردیم سپرده گذاران ما بیشتر شده اند خدمات ما هم هر روز در حال توسعه هستند.»

نجیب الله امیری، رییس اتحادیه بانک‌ها نیز در این باره اظهار داشت: «بانکداری اسلامی تجربه نو در نظام بانکی کشور است. بخشی از مشکلات تا کنون هم وجود دارند، اما حکومت تلاش دارد که این وضیعت بهتر شود.»

در همین حال، شماری از آگاهان اقتصادی، با درنظرداشت علاقمندی مردم به بانکداری اسلامی در کشور، می‌گویند که حکومت باید برای جذب پول‌های راکد مردم در روستاها و مناطق دوردست، این شیوه بانکداری را به گونۀ گسترده توسعه دهد.

حمید الله فاروقی، رییس دانشگاه کابل گفت:«بانکداری اسلامی یک نیاز اساسی است در کشور؛ چون ما جامعه اسلامی استیم و در این بخش باید کارهای بهتر و بیشتر صورت گیرد.»

این در حالی است که پیش از این، شماری از مسؤولان بانک‌ها برای ترویج خدمات بهتر بانکداری اسلامی در کشور بر ایجاد یک قانون در این بخش و نیز ایجاد بورد برای مدیریت بانکداری اسلامی در کشور تأکید کرده اند.

بانکداری اسلامی در کشور رو به توسعه است

مسؤولان یکی از بانک‌های خدمات اسلامی در کشور، می‌گویند که از آغاز کارشان تاکنون خدمات بانکداری اسلامی، توسعه یافته اند.

تصویر بندانگشتی

مسؤولان بانک‌های خصوصی که خدمات بانکداری اسلامی را در کشور ارایه می‌کنند، می‌گویند که در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد شهروندان کشور به توسعۀ بانکداری اسلامی در کشور علاقمند اند.

مسوولان یکی از این بانک‌ها می‌گوید که از آغاز کارشان تاکنون خدمات بانکداری اسلامی بیشتر توسعه یافته اند و در این بخش، علاقمندی شهروندان بیشتر است.

سلیم رحیمی، مسؤول عمومی بازاریابی و توسعه بازرگانی «بانک اسلامی» گفت:«وضیعت بانکداری اسلامی بسیار خوب است از زمانی که ما بکار آغاز کردیم سپرده گذاران ما بیشتر شده اند خدمات ما هم هر روز در حال توسعه هستند.»

نجیب الله امیری، رییس اتحادیه بانک‌ها نیز در این باره اظهار داشت: «بانکداری اسلامی تجربه نو در نظام بانکی کشور است. بخشی از مشکلات تا کنون هم وجود دارند، اما حکومت تلاش دارد که این وضیعت بهتر شود.»

در همین حال، شماری از آگاهان اقتصادی، با درنظرداشت علاقمندی مردم به بانکداری اسلامی در کشور، می‌گویند که حکومت باید برای جذب پول‌های راکد مردم در روستاها و مناطق دوردست، این شیوه بانکداری را به گونۀ گسترده توسعه دهد.

حمید الله فاروقی، رییس دانشگاه کابل گفت:«بانکداری اسلامی یک نیاز اساسی است در کشور؛ چون ما جامعه اسلامی استیم و در این بخش باید کارهای بهتر و بیشتر صورت گیرد.»

این در حالی است که پیش از این، شماری از مسؤولان بانک‌ها برای ترویج خدمات بهتر بانکداری اسلامی در کشور بر ایجاد یک قانون در این بخش و نیز ایجاد بورد برای مدیریت بانکداری اسلامی در کشور تأکید کرده اند.

هم‌رسانی کنید