تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

بانک جهانی: رشد اقتصادی افغانستان به‌طور نسبی بهبود یافته‌است

بانک جهانی در گزارش تازه‌اش که زیر نام «حرکت در مسیر مملو از ابهامات»، امروز (چهارشنبه، ۲دلو/۲۲جنوری ۲۰۲۰) نشر کرده، گفته‌‎است که رشد اقتصادی افغانستان «به‌طور نسبی» بهبود یافته‌است.

در این گزارش، آمده‌است که باوجود ابهام در اوضاع سیاسی و تأثیرات ناگوار آن بر کاهش میزان تجارت، سرمایه‌گذاری و کاروبار، میزان رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۱۹ میلادی، ۲.۹ درصد تخمین گردیده‌است.

بربنیاد این گزارش، بهبود رشد اقتصادی افغانستان بدلیل رشد سکتور زراعت در این کشور بوده‌است: «این‌که رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۱۹ میلادی به‌طور نسبی بهبود یافته‌است یک خبر خوب است؛ اما هنوز هم وخامت شرایط امنیتی و ابهام در وضعیت سیاسی سبب تضعیف اقتصاد این کشور می‌شود.»

بانک جهانی، می‌گوید که اگر نتیجۀ انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان اعلام شود، خشکسالی‌ها کاهش یابند میزان رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۰میلادی به ۳.۳ درصد افزایش خواهد یافت: «در میان مدت انتظار می‌رود که افغانستان شاهد یک رشد اقتصادی حدود ۴ درصد باشد، مشروط بر این‌‎که وخامت اوضاع امنیتی بیشتر نگردیده و کمک‌های جامعۀ جهانی ادامه یابد.»

بربنیاد این گزارش، میزان عواید داخلی افغانستان در سال ۲۰۱۹ میلادی به طور «بی پیشینه» به ۱۴.۵ درصد میزان تولید ناخالص داخلی افزایش یافته‌است؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۸ میلادی ۱۳.۳ درصد بود: «عملکرد دولت افغانستان در مدیریت جمع آوری عواید نشان دهندۀ پیشرفت در ایجاد یک سیستم مالیاتی قوی و پایدار است؛ که در برگیرندۀ انتقال وجوه پولی از د افغانستان بانک [بانک مرکزی افغانستان] می‌باشد.»

در گزارش بانک جهانی آمده‌است که افغانستان برای رشد اقتصادی ظرفیت‎های بالقوه‎یی دارد – اما راه اندازی فعالیت‌ها در این راستا مستلزم تداوم حمایت جامعه بین‌المللی و تعهد دولت افغانستان برای ایجاد یک محیط مطلوب تجارت و سرمایه‌گذاری و تحقق اصلاحات فراگیر به منظور مباررزه با فساد می‌باشد.

بازرگانی

بانک جهانی: رشد اقتصادی افغانستان به‌طور نسبی بهبود یافته‌است

بربنیاد این گزارش، میزان عواید داخلی افغانستان در سال ۲۰۱۹ میلادی به طور «بی پیشینه» به ۱۴.۵ درصد میزان تولید ناخالص داخلی افزایش یافته‌است.

تصویر بندانگشتی

بانک جهانی در گزارش تازه‌اش که زیر نام «حرکت در مسیر مملو از ابهامات»، امروز (چهارشنبه، ۲دلو/۲۲جنوری ۲۰۲۰) نشر کرده، گفته‌‎است که رشد اقتصادی افغانستان «به‌طور نسبی» بهبود یافته‌است.

در این گزارش، آمده‌است که باوجود ابهام در اوضاع سیاسی و تأثیرات ناگوار آن بر کاهش میزان تجارت، سرمایه‌گذاری و کاروبار، میزان رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۱۹ میلادی، ۲.۹ درصد تخمین گردیده‌است.

بربنیاد این گزارش، بهبود رشد اقتصادی افغانستان بدلیل رشد سکتور زراعت در این کشور بوده‌است: «این‌که رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۱۹ میلادی به‌طور نسبی بهبود یافته‌است یک خبر خوب است؛ اما هنوز هم وخامت شرایط امنیتی و ابهام در وضعیت سیاسی سبب تضعیف اقتصاد این کشور می‌شود.»

بانک جهانی، می‌گوید که اگر نتیجۀ انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان اعلام شود، خشکسالی‌ها کاهش یابند میزان رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۰میلادی به ۳.۳ درصد افزایش خواهد یافت: «در میان مدت انتظار می‌رود که افغانستان شاهد یک رشد اقتصادی حدود ۴ درصد باشد، مشروط بر این‌‎که وخامت اوضاع امنیتی بیشتر نگردیده و کمک‌های جامعۀ جهانی ادامه یابد.»

بربنیاد این گزارش، میزان عواید داخلی افغانستان در سال ۲۰۱۹ میلادی به طور «بی پیشینه» به ۱۴.۵ درصد میزان تولید ناخالص داخلی افزایش یافته‌است؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۸ میلادی ۱۳.۳ درصد بود: «عملکرد دولت افغانستان در مدیریت جمع آوری عواید نشان دهندۀ پیشرفت در ایجاد یک سیستم مالیاتی قوی و پایدار است؛ که در برگیرندۀ انتقال وجوه پولی از د افغانستان بانک [بانک مرکزی افغانستان] می‌باشد.»

در گزارش بانک جهانی آمده‌است که افغانستان برای رشد اقتصادی ظرفیت‎های بالقوه‎یی دارد – اما راه اندازی فعالیت‌ها در این راستا مستلزم تداوم حمایت جامعه بین‌المللی و تعهد دولت افغانستان برای ایجاد یک محیط مطلوب تجارت و سرمایه‌گذاری و تحقق اصلاحات فراگیر به منظور مباررزه با فساد می‌باشد.

هم‌رسانی کنید