Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

با وجود بازشدن مرزها بهای کالا هم‌چنان در بازارها بلند است

با وجودی‌که مرزها به‌روی واردات در کشور باز شده‌اند، اما بهای کالاها به ویژه بهای خواربار در بازارهای کشور هم‌چنان بلند است.


شماری از باشنده‌گان پایتخت می‌گویند که هم‌اکنون نیز  خواربار و میوه‌های تازه دربازارها به نرخ بیست روز پیش بفروش می‌رسند.


آنان می‌گویند که بخش خصوصی و حکومت نتوانسته‌اند از گرانفروشی‌ها در بازارها جلوگیری کنند.

نزیر احمد، باشنده پایتخت گفت: «فروشنده‌ها ازخدا نمی‌ترسند. هر روز نرخ‌ها را بلند می‌برند.»


عبدالرقیب، باشنده دیگر‌پایتخت نیز افزود: «مردم غریب استتند، قیمت‌ها بلند؛ هیچ‌کس توان خرید ندارند نمی‌دانم چه کنیم؟»


شماری از فروشنده‌گان نیز درباره بلند بودن بهای خواربار دربازارها گفته‌های متفاوتی دارند.


شیرآغا، دکاندار در بازارتهیه مسکن کابل بیان داشت: «قیمت‌ها مشخص نیست. روز گذشته که آرد یک بوجی به ۱۸۰۰ افغانی بود، امروز به ۱۹۰۰ رسیده و دکانداران هم بیست افغانی مفاد را به آن علاوه می‌کنند.»اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، وجود احتکار و گرانفروشی‌ها را دربازراها رد نمی‌کند و می‌گوید که درحال حاضر هیچ علتی برای بهای بلند کالاها در بازارها وجود ندارد.سید زمان هاشمی، رییس هیئت عامل اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری اظهار داشت: «بنادر باز استند و بازرگانی ما به‌گونه عادی ادامه دارد؛ بناء امکان دارد که مشکل احتکار باشد و مردم قیمت بفروشد.»موفق به دریافت نظر وزارت صنعت وتجارت دراین باره نشدیم.

با وجود بازشدن مرزها بهای کالا هم‌چنان در بازارها بلند است

شهروندان می‌گویند که بخش خصوصی و حکومت نتوانسته‌اند از گرانفروشی‌ها در بازارها جلوگیری کنند.

Thumbnail

با وجودی‌که مرزها به‌روی واردات در کشور باز شده‌اند، اما بهای کالاها به ویژه بهای خواربار در بازارهای کشور هم‌چنان بلند است.


شماری از باشنده‌گان پایتخت می‌گویند که هم‌اکنون نیز  خواربار و میوه‌های تازه دربازارها به نرخ بیست روز پیش بفروش می‌رسند.


آنان می‌گویند که بخش خصوصی و حکومت نتوانسته‌اند از گرانفروشی‌ها در بازارها جلوگیری کنند.

نزیر احمد، باشنده پایتخت گفت: «فروشنده‌ها ازخدا نمی‌ترسند. هر روز نرخ‌ها را بلند می‌برند.»


عبدالرقیب، باشنده دیگر‌پایتخت نیز افزود: «مردم غریب استتند، قیمت‌ها بلند؛ هیچ‌کس توان خرید ندارند نمی‌دانم چه کنیم؟»


شماری از فروشنده‌گان نیز درباره بلند بودن بهای خواربار دربازارها گفته‌های متفاوتی دارند.


شیرآغا، دکاندار در بازارتهیه مسکن کابل بیان داشت: «قیمت‌ها مشخص نیست. روز گذشته که آرد یک بوجی به ۱۸۰۰ افغانی بود، امروز به ۱۹۰۰ رسیده و دکانداران هم بیست افغانی مفاد را به آن علاوه می‌کنند.»اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، وجود احتکار و گرانفروشی‌ها را دربازراها رد نمی‌کند و می‌گوید که درحال حاضر هیچ علتی برای بهای بلند کالاها در بازارها وجود ندارد.سید زمان هاشمی، رییس هیئت عامل اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری اظهار داشت: «بنادر باز استند و بازرگانی ما به‌گونه عادی ادامه دارد؛ بناء امکان دارد که مشکل احتکار باشد و مردم قیمت بفروشد.»موفق به دریافت نظر وزارت صنعت وتجارت دراین باره نشدیم.

هم‌رسانی کنید