تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

بخش نخست پروژۀ شرکت آبرسانی در کابل تا پایان امسال عملی می‌شود

مسؤولان شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون، می‌گویند که بخش نخست بزرگترین پروژۀ این شرکت در کابل تا پایان امسال عملی خواهد شد.

 به گفتۀ آنان، کارهای بخش دوم این پروژه که ساخت یک ذخیره گاه آب به ظرفیت ۷هزار و ۵۰۰ متر مکعب در تپه وزیر محمد اکبر خان است نیز آغاز شده اند.

آب این ذخیره قراراست از هفت چاه آب در قلعه حسن خان کابل تأمین شود. این چاه‌ها پیش از این حفر شده اند.

محمد لطیف مظفرخیل، رییس فنی این شرکت، می‌گوید که با بهره برداری این پروژه تا بیش از یک سال دیگر ۱۳۰هزار تن در ناحیه‌های دهم و چهارم از آب آشامیدنی بهداشتی بهره مند خواهند شد: «فعلأ در حدود ۷۵ درصد کار پایپ انتقالی این پروژه تکمیل شده است. بخش دوم اعمار ذخیره آب است و بخش سوم موضوع توسعه شبکه است که شبکه‌های توزیعی آب این پروژه از ناحیه چهار شروع می‌شود تا ناحیه ده که در مجموع بخش‌های جادۀ تایمنی تا لب جر خیرخانه را زیر پوشش قرار می‌دهد.»   

در حال حاضر، باشنده گان ناحیه ده همانند باشنده گان بسیار از بخش‌های دیگر پایتخت با کمبود جدی آب آشامیدنی بهداشتی روبرو استند. شماری از آنان می‌گویند که کوتاهی حکومت در رسانیدن آب آشامیدنی به پایتخت نشینان، باعث شده است مردم بگونۀ خودسرانه دست به حفر چاه‌های عمیق بزنند و این‌گونه پایتخت با بحران آب روبرو شود.

حکمت، یکی از باشنده‌گان ناحیه ده گفت: «ما بسیار با مشکل آب گرفتار استیم. خودم آب مورد نیاز خود را از خانه برادرم تأمین می‌کنم. همین گونه همسایه‌های دیگر ما هم آب ندارند و توان حفر چاه‌های عمیق را هم ندارند. همه بسیار با مشکل روبرو استند.»

عبدالحفیظ، باشندۀ دیگر ناحیه ده نیز افزود: «ما یک چاه را سی متر حفر نموده بودیم و آب بسیار خوب از آن می‌گرفتیم اما امسال خشک شد و حالا که شصت متر هم حفر کردیم، درست آب نمی‌دهد.»

پروژۀ «ام تی پی ون» که در چارچوب آن به ناحیه های دهم و چهارم آب رسانیده می‌شود، بخش نخست از یک برنامه بیست ساله و چهار مرحله یی است که در پایان آن شرکت آبرسانی می‌گوید بخش‌های غیرپلانی نیز از آب آشامیدنی بهداشتی بهره مند خواهد شد.

مسؤولان این شرکت در کنار عملی سازی پروژه‌های حکومت، جلوگیری از ضایعات و استفاده بی رویه آب را از سوی شهروندان نیاز جدی برای رهایی پایتخت از بحران آب می‌گویند.

بازرگانی

بخش نخست پروژۀ شرکت آبرسانی در کابل تا پایان امسال عملی می‌شود

ساخت شبکأ توزیعی آب در ناحیه‌های دهم و چهارم بخش دیگر این پروژۀ ۱۰۰میلیون دالری است که با تمویل ادارۀ توسعه جهانی ایالات متحده امریکا، بانک توسعه‌یی آلمان و بانک توسعه‌یی فرانسه عملی می‌شوند و کارهای عملی آن از سوی شرکت‌های افغانی و ترکی به پیش می‌روند.

تصویر بندانگشتی

مسؤولان شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون، می‌گویند که بخش نخست بزرگترین پروژۀ این شرکت در کابل تا پایان امسال عملی خواهد شد.

 به گفتۀ آنان، کارهای بخش دوم این پروژه که ساخت یک ذخیره گاه آب به ظرفیت ۷هزار و ۵۰۰ متر مکعب در تپه وزیر محمد اکبر خان است نیز آغاز شده اند.

آب این ذخیره قراراست از هفت چاه آب در قلعه حسن خان کابل تأمین شود. این چاه‌ها پیش از این حفر شده اند.

محمد لطیف مظفرخیل، رییس فنی این شرکت، می‌گوید که با بهره برداری این پروژه تا بیش از یک سال دیگر ۱۳۰هزار تن در ناحیه‌های دهم و چهارم از آب آشامیدنی بهداشتی بهره مند خواهند شد: «فعلأ در حدود ۷۵ درصد کار پایپ انتقالی این پروژه تکمیل شده است. بخش دوم اعمار ذخیره آب است و بخش سوم موضوع توسعه شبکه است که شبکه‌های توزیعی آب این پروژه از ناحیه چهار شروع می‌شود تا ناحیه ده که در مجموع بخش‌های جادۀ تایمنی تا لب جر خیرخانه را زیر پوشش قرار می‌دهد.»   

در حال حاضر، باشنده گان ناحیه ده همانند باشنده گان بسیار از بخش‌های دیگر پایتخت با کمبود جدی آب آشامیدنی بهداشتی روبرو استند. شماری از آنان می‌گویند که کوتاهی حکومت در رسانیدن آب آشامیدنی به پایتخت نشینان، باعث شده است مردم بگونۀ خودسرانه دست به حفر چاه‌های عمیق بزنند و این‌گونه پایتخت با بحران آب روبرو شود.

حکمت، یکی از باشنده‌گان ناحیه ده گفت: «ما بسیار با مشکل آب گرفتار استیم. خودم آب مورد نیاز خود را از خانه برادرم تأمین می‌کنم. همین گونه همسایه‌های دیگر ما هم آب ندارند و توان حفر چاه‌های عمیق را هم ندارند. همه بسیار با مشکل روبرو استند.»

عبدالحفیظ، باشندۀ دیگر ناحیه ده نیز افزود: «ما یک چاه را سی متر حفر نموده بودیم و آب بسیار خوب از آن می‌گرفتیم اما امسال خشک شد و حالا که شصت متر هم حفر کردیم، درست آب نمی‌دهد.»

پروژۀ «ام تی پی ون» که در چارچوب آن به ناحیه های دهم و چهارم آب رسانیده می‌شود، بخش نخست از یک برنامه بیست ساله و چهار مرحله یی است که در پایان آن شرکت آبرسانی می‌گوید بخش‌های غیرپلانی نیز از آب آشامیدنی بهداشتی بهره مند خواهد شد.

مسؤولان این شرکت در کنار عملی سازی پروژه‌های حکومت، جلوگیری از ضایعات و استفاده بی رویه آب را از سوی شهروندان نیاز جدی برای رهایی پایتخت از بحران آب می‌گویند.

هم‌رسانی کنید