Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برای هشتمین‌بار زعفران کشور با کیفیت‌ترین زعفران جهان شناخته شد

اتحادیۀ زعفران‌کاران افغانستان، می‌گوید که زعفران افغانستان برای هشتمین‌بار به‌عنوان با کیفیت‌ترین زعفران جهان شناخته شده‌است.

به گفتۀ این اتحادیه، پس از ارزیابی‌های انستیتوت ذایقه که در بلجیم است، کیفیت زعفران افغانستان بالاتر از زعفران‌های دیگر جهان تشخیص داده شده‌است.

بشیر احمد رشیدی، رییس اتحادیه زعفران‌کاران افغانستان در این باره گفت: «همه‌ساله خوشبختانه بگویم در روند توسعۀ کشت زعفران و به بهبود بخشیدن به کیفیت زعفران افغانستان فعالیت‌های زیادی انجام شده.»

بربنیاد داده‌های وزارت زراعت و آب‌یاری، از میان ۴۳۰ تُن زعفران جهان، هم‌اکنون افغانستان ۸.۱۵ تُن (۶.۳درصد) آن را تولید می‌کند.

این داده‌ها، هم‌چنان نشان می‌دهند که افغانستان در سال گذشتۀ میلادی با تولید بیش از ۸.۱۵ تُن زعفران، پس از ایران و هند، جایگاۀ سوم را در جهان گرفته بود.

اکبر رستمی، سخن‌گوی وزارت زراعت گفت: «اکثریت زعفران کشور که در جریان سال جاری در لابراتوارهای معیاری ما مورد آزمایش قرار گرفته، کیفیت آن بالاتر از ستانداردهای بین‌المللی تثبیت شده و در حال حاضر زعفران افغانستان از نظر موغوبیبت و کیفیت بهترین زعفران جهان است.»

در حال حاضر، بهای یک کیلوگرام زعفران افغانستان در بازارهای داخلی تا ۹۰هزار افغانی است و در بازارهای جهانی تا ۱۴۰۰دالر.

برای هشتمین‌بار زعفران کشور با کیفیت‌ترین زعفران جهان شناخته شد

بربنیاد داده‌های وزارت زراعت و آب‌یاری، از میان ۴۳۰ تُن زعفران جهان، هم‌اکنون افغانستان ۸.۱۵ تُن (۶.۳درصد) آن را تولید می‌کند.

تصویر بندانگشتی

اتحادیۀ زعفران‌کاران افغانستان، می‌گوید که زعفران افغانستان برای هشتمین‌بار به‌عنوان با کیفیت‌ترین زعفران جهان شناخته شده‌است.

به گفتۀ این اتحادیه، پس از ارزیابی‌های انستیتوت ذایقه که در بلجیم است، کیفیت زعفران افغانستان بالاتر از زعفران‌های دیگر جهان تشخیص داده شده‌است.

بشیر احمد رشیدی، رییس اتحادیه زعفران‌کاران افغانستان در این باره گفت: «همه‌ساله خوشبختانه بگویم در روند توسعۀ کشت زعفران و به بهبود بخشیدن به کیفیت زعفران افغانستان فعالیت‌های زیادی انجام شده.»

بربنیاد داده‌های وزارت زراعت و آب‌یاری، از میان ۴۳۰ تُن زعفران جهان، هم‌اکنون افغانستان ۸.۱۵ تُن (۶.۳درصد) آن را تولید می‌کند.

این داده‌ها، هم‌چنان نشان می‌دهند که افغانستان در سال گذشتۀ میلادی با تولید بیش از ۸.۱۵ تُن زعفران، پس از ایران و هند، جایگاۀ سوم را در جهان گرفته بود.

اکبر رستمی، سخن‌گوی وزارت زراعت گفت: «اکثریت زعفران کشور که در جریان سال جاری در لابراتوارهای معیاری ما مورد آزمایش قرار گرفته، کیفیت آن بالاتر از ستانداردهای بین‌المللی تثبیت شده و در حال حاضر زعفران افغانستان از نظر موغوبیبت و کیفیت بهترین زعفران جهان است.»

در حال حاضر، بهای یک کیلوگرام زعفران افغانستان در بازارهای داخلی تا ۹۰هزار افغانی است و در بازارهای جهانی تا ۱۴۰۰دالر.

هم‌رسانی کنید