Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برای کارگران افغان در امارات متحده ویزۀ کار داده می‌شود

وزارت کار و امور اجتماعی، می‌گوید بربنیاد تفاهم نامه‌یی که میان حکومت افغانستان و امارات متحده امضاء شده، قرار است برای کارگران افغان در امارات ویزۀ کار داده شود.

بربنیاد این تفاهم نامه، برای آنعده کارگران افغان که در سال های گذشته با شناس‌نامه کشورهای دیگر به امارات رفته اند و نیز کارگرانی که به تازه گی می‌خواهند برای کار به این کشور بروند، ویزۀ کار در امارات داده می‌شود.

سخن‌گوی وزارت کار، می‌گوید که برای عملی ساختن این تفاهم نامه، یک کمیتۀ مشترک میان دوکشور ایجاد خواهد شد.

عبدالفتاح عشرت احمدزی می‌افزاید: «ما امروز از تلاش‌‎‎ها و کارهایی که از سال ها به این طرف دوام داشت، بالاخره به نتیجه رسیدیم و توانستیم با یکی از کشورهای عربی که کشور امارات است تفاهم نامه یی را به امضاء برسانیم و ما می توانیم بگوییم که در روزهای بعد با کشورهای دیگر نیز همچون تفاهم نامه هایی را امضاء خواهیم کرد.»

در همین حال، شماری از آگاهان امور اقتصادی، کاهش بیکاری و فراهم شدن مهارت های کار آفرینی به کارگران افغان را از سودمندی‌های قانونمند شدن کارگران افغان در کشورهای بیرونی می‌دانند.

آنان می‌گویند که این کار، سبب می‌شود که کارگران افغان از حقوق لازم کارگری در این کشورها برخوردارباشند.

نبی سادات، آگاه امور اقتصادی گفت: «به جاست که اگر بتوانند در روند معرفی کارگران به کشورهای عربی و یا هم فراتر از آن ها مانند کشورهای اروپایی و امریکایی، بتوانند که اساس و معرفت طبقه کار و رشته های کاری را مشخص سازند و پس از ان به کارگران دوره های آموزشی را در آن رشته ها برگزار کنند.»   

از سویی هم، وزارت کار و اموراجتماعی، می گوید که بزودی یک تفاهم نامه برای فرستادن کارگران افغان با ویزه کار به عربستان سعودی با این کشور نیز امضاء خواهد شد.

برای کارگران افغان در امارات متحده ویزۀ کار داده می‌شود

سخن‌گوی وزارت کار می‌گوید که تفاهم نامۀ صدور ویزا برای کارگران افغان در امارات، در حاشیۀ نشست جهانی کار در ژنو، میان وزیر کار و وزیر منابع بشری امارات متحده عرب امضاء شده است .

تصویر بندانگشتی

وزارت کار و امور اجتماعی، می‌گوید بربنیاد تفاهم نامه‌یی که میان حکومت افغانستان و امارات متحده امضاء شده، قرار است برای کارگران افغان در امارات ویزۀ کار داده شود.

بربنیاد این تفاهم نامه، برای آنعده کارگران افغان که در سال های گذشته با شناس‌نامه کشورهای دیگر به امارات رفته اند و نیز کارگرانی که به تازه گی می‌خواهند برای کار به این کشور بروند، ویزۀ کار در امارات داده می‌شود.

سخن‌گوی وزارت کار، می‌گوید که برای عملی ساختن این تفاهم نامه، یک کمیتۀ مشترک میان دوکشور ایجاد خواهد شد.

عبدالفتاح عشرت احمدزی می‌افزاید: «ما امروز از تلاش‌‎‎ها و کارهایی که از سال ها به این طرف دوام داشت، بالاخره به نتیجه رسیدیم و توانستیم با یکی از کشورهای عربی که کشور امارات است تفاهم نامه یی را به امضاء برسانیم و ما می توانیم بگوییم که در روزهای بعد با کشورهای دیگر نیز همچون تفاهم نامه هایی را امضاء خواهیم کرد.»

در همین حال، شماری از آگاهان امور اقتصادی، کاهش بیکاری و فراهم شدن مهارت های کار آفرینی به کارگران افغان را از سودمندی‌های قانونمند شدن کارگران افغان در کشورهای بیرونی می‌دانند.

آنان می‌گویند که این کار، سبب می‌شود که کارگران افغان از حقوق لازم کارگری در این کشورها برخوردارباشند.

نبی سادات، آگاه امور اقتصادی گفت: «به جاست که اگر بتوانند در روند معرفی کارگران به کشورهای عربی و یا هم فراتر از آن ها مانند کشورهای اروپایی و امریکایی، بتوانند که اساس و معرفت طبقه کار و رشته های کاری را مشخص سازند و پس از ان به کارگران دوره های آموزشی را در آن رشته ها برگزار کنند.»   

از سویی هم، وزارت کار و اموراجتماعی، می گوید که بزودی یک تفاهم نامه برای فرستادن کارگران افغان با ویزه کار به عربستان سعودی با این کشور نیز امضاء خواهد شد.

هم‌رسانی کنید