تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

برق وارداتی کابل و شش ولایت دیگر بدلیل جنگ قطع شدند

شرکت برشنا می‌گوید که برق وارداتی کابل و شش ولایت دیگر بدلیل جنگ‌ در بغلان قطع شده‌اند.

این شرکت در اعلامیه‌یی، گفته است که برق‌های ولایت‌های کابل، پروان، کاپیسا، میدان وردک، غزنی، لوگر و گردیز، پیش از چاشت امروز بدلیل جنگ قطع شده‌‎اند.

در اعلامیه این شرکت آمده است: «به ساعت ۸:۵۵ صبح، لین اول در ساحۀ ۲۶ کیلومتری پلخمری بطرف دوشی و ساعت ۱۰:۲۵ لین دومی برق وارداتی ازبکستان در فاصله ۲۸ کیلومتری از پلخمری بطرف دوشی - خنجان از اثر جنگ قطع گردید است.»

با این همه، مسؤولان شرکت برشنا می‌گویند که کارمندان این شرکت، کار را برای وصل دوبارۀ لین برق وارداتی ازبیکستان آغاز کرده‌اند.

 

 

بازرگانی

برق وارداتی کابل و شش ولایت دیگر بدلیل جنگ قطع شدند

با این همه، مسؤولان شرکت برشنا می‌گویند که کارمندان این شرکت کار برای وصل دوبارۀ لین برق ورداتی ازبیکستان را آغاز کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

شرکت برشنا می‌گوید که برق وارداتی کابل و شش ولایت دیگر بدلیل جنگ‌ در بغلان قطع شده‌اند.

این شرکت در اعلامیه‌یی، گفته است که برق‌های ولایت‌های کابل، پروان، کاپیسا، میدان وردک، غزنی، لوگر و گردیز، پیش از چاشت امروز بدلیل جنگ قطع شده‌‎اند.

در اعلامیه این شرکت آمده است: «به ساعت ۸:۵۵ صبح، لین اول در ساحۀ ۲۶ کیلومتری پلخمری بطرف دوشی و ساعت ۱۰:۲۵ لین دومی برق وارداتی ازبکستان در فاصله ۲۸ کیلومتری از پلخمری بطرف دوشی - خنجان از اثر جنگ قطع گردید است.»

با این همه، مسؤولان شرکت برشنا می‌گویند که کارمندان این شرکت، کار را برای وصل دوبارۀ لین برق وارداتی ازبیکستان آغاز کرده‌اند.

 

 

هم‌رسانی کنید