Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری سمپوزیم جهانی درکابل برای مشخص شدن شیوۀ معدن‌کاری مس عینک

وزارت معادن و پترولیم، برای مشخص ساختن شیوۀ معدن‌کاری در ساحۀ باستانی مس عینک، یک سمپوزیم جهانی را فراخوانده‌است.

این سمپوزیم دو روزه که امروز (شنبه، ۲۲ سرطان) در کابل آغاز شد، در آن متخصصان جهانی شیوۀ استخراج و مصونیت بازمانده‌های باستانی مس عینک را بررسی و معرفی خواهند کرد.

نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و پترولیم گفت: «تمام متخصصین همراۀ نماینده‌گان وزارت معادن و پترولیم و وزارت اطلاعات و فرهنگ، جلسه‌یی همرای رییس صاحب [جمهور] می‌داشته باشیم؛ خلاصۀ گزارشات را برای شان روان می‌کنیم، و بعدأ گزینه‌ها را ارائه می‌کنیم. نظریاتی را که متخصصین بین‌المللی دارند، همرای شان شریک می‌سازیم و بعدأ امیدواریم که در قسمت حفظ آثار باستانی و شیوۀ معدن کاری به یک نتیجه برسیم.»

پس از آغاز به‌کار پروژۀ مس عینک در حدود نُه سال پیش تشخیص بازمانده‌های باستانی در ساحه مس عینک از بزرگ‌ترین چالش‌ها فراراه کار این پروژه بوده‌است.

وزارت اطلاعات و فرهنگ، می‌گوید که در جریان معدن‌کاری در این ساحه، نباید به این بازمانده‌های باستانی زیان وارد شود.

حسینه صافی، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ بیان داشت: «تا بحال تقریبأ ده هزار آثار باستانی شناسایی شده و سه و نیم هزار آن به موزیم ملی کابل انتقال داده شده.»

معدن مس عینک، یکی از بزرگ‌ترین معدن‌های مس در منطقه است که سال‌ها پیش به شرکت چینی «ام سی سی» واگذار شد، اما این شرکت به علت‌های گوناگون تاکنون روند استخراج بازرگانی را در این معدن آغاز نکرده‌است.

برگزاری سمپوزیم جهانی درکابل برای مشخص شدن شیوۀ معدن‌کاری مس عینک

معدن مس عینک، یکی از بزرگ‌ترین معدن‌های مس در منطقه است که سال‌ها پیش به شرکت چینی «ام سی سی» واگذار شد.

تصویر بندانگشتی

وزارت معادن و پترولیم، برای مشخص ساختن شیوۀ معدن‌کاری در ساحۀ باستانی مس عینک، یک سمپوزیم جهانی را فراخوانده‌است.

این سمپوزیم دو روزه که امروز (شنبه، ۲۲ سرطان) در کابل آغاز شد، در آن متخصصان جهانی شیوۀ استخراج و مصونیت بازمانده‌های باستانی مس عینک را بررسی و معرفی خواهند کرد.

نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و پترولیم گفت: «تمام متخصصین همراۀ نماینده‌گان وزارت معادن و پترولیم و وزارت اطلاعات و فرهنگ، جلسه‌یی همرای رییس صاحب [جمهور] می‌داشته باشیم؛ خلاصۀ گزارشات را برای شان روان می‌کنیم، و بعدأ گزینه‌ها را ارائه می‌کنیم. نظریاتی را که متخصصین بین‌المللی دارند، همرای شان شریک می‌سازیم و بعدأ امیدواریم که در قسمت حفظ آثار باستانی و شیوۀ معدن کاری به یک نتیجه برسیم.»

پس از آغاز به‌کار پروژۀ مس عینک در حدود نُه سال پیش تشخیص بازمانده‌های باستانی در ساحه مس عینک از بزرگ‌ترین چالش‌ها فراراه کار این پروژه بوده‌است.

وزارت اطلاعات و فرهنگ، می‌گوید که در جریان معدن‌کاری در این ساحه، نباید به این بازمانده‌های باستانی زیان وارد شود.

حسینه صافی، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ بیان داشت: «تا بحال تقریبأ ده هزار آثار باستانی شناسایی شده و سه و نیم هزار آن به موزیم ملی کابل انتقال داده شده.»

معدن مس عینک، یکی از بزرگ‌ترین معدن‌های مس در منطقه است که سال‌ها پیش به شرکت چینی «ام سی سی» واگذار شد، اما این شرکت به علت‌های گوناگون تاکنون روند استخراج بازرگانی را در این معدن آغاز نکرده‌است.

هم‌رسانی کنید