تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

برگزاری نمایشگاه صنایع دستی زنان به مناسبت سالروز استقلال کشور

در آستانۀ فرارسیدن صدمین سال‌روز استرداد استقلال کشور، وزارت اطلاعات و فرهنگ به پیشواز از این رویداد، نمایشگاهی از ساخته‌های دستی زنان را در کابل برگزار کرده‌است.

در این نمایشگاه، بانوان بازرگان از ولایت‌های مختلف کشور شرکت کرده‌اند و در پنجاه محل در پارک تیمورشاهی کابل ساخته‌های دستی زنان را به نمایش گذاشته‌اند.

مسؤولان وزارت اطلاعات و فرهنگ، هدف از راه اندازی این نمایشگاه را توسعۀ فعالیت‌های فرهنگی و اقتصادی زنان کشور می‌گویند.

محمد رامین عتیق‌زاده، رییس تحقیق، توسعه و بازاریابی توریزم در وزارت اطلاعات و فرهنگ در این باره گفت: «به مناسبت صدمین سالروز استرداد و استقال کشور این نمایشگاه دایر شده‌است و برای سه روز ادامه خواهد داشت.»

در همین حال، شماری از بانوان بازرگان که در این نمایشگاه شرکت کرده‌اند، از حکومت می‌خواهند که برای ساخته‌های دستی زنان بازار پیدا کند.

نرگس، یکی از این بازرگانان بیان داشت: «بازار فروش نیست، در این راستا مشکلات داریم. این نمایشگاه هم یک دلیلش این است که ما بتوانیم برای صنایع خود مشتری پیدا کنیم.»

پروین اشرفی، بازرگان دیگر نیز افزود: «مارا دولت حمایت کند. برای ما سهولت‌ها درنظر گرفته شود تا ما بتوانیم به‌گونۀ رایگان نمایشگاه برگزار کنیم.»

بانوان بازرگان، می‌گویند که نبود قرضه‌ها با شرایط آسان یکی از چالش‌های جدی آنان است.

قرار است حکومت افغانستان بیست و هشتم اسد را که برابر با صدمین سال‌روز استرداد استقلال کشور است، با مراسم‌های ویژه‌ تجلیل کند.

بازرگانی

برگزاری نمایشگاه صنایع دستی زنان به مناسبت سالروز استقلال کشور

قرار است حکومت افغانستان بیست و هشتم اسد را که برابر با صدمین سال‌روز استرداد استقلال کشور است، با مراسم‌های ویژه‌ تجلیل کند.

تصویر بندانگشتی

در آستانۀ فرارسیدن صدمین سال‌روز استرداد استقلال کشور، وزارت اطلاعات و فرهنگ به پیشواز از این رویداد، نمایشگاهی از ساخته‌های دستی زنان را در کابل برگزار کرده‌است.

در این نمایشگاه، بانوان بازرگان از ولایت‌های مختلف کشور شرکت کرده‌اند و در پنجاه محل در پارک تیمورشاهی کابل ساخته‌های دستی زنان را به نمایش گذاشته‌اند.

مسؤولان وزارت اطلاعات و فرهنگ، هدف از راه اندازی این نمایشگاه را توسعۀ فعالیت‌های فرهنگی و اقتصادی زنان کشور می‌گویند.

محمد رامین عتیق‌زاده، رییس تحقیق، توسعه و بازاریابی توریزم در وزارت اطلاعات و فرهنگ در این باره گفت: «به مناسبت صدمین سالروز استرداد و استقال کشور این نمایشگاه دایر شده‌است و برای سه روز ادامه خواهد داشت.»

در همین حال، شماری از بانوان بازرگان که در این نمایشگاه شرکت کرده‌اند، از حکومت می‌خواهند که برای ساخته‌های دستی زنان بازار پیدا کند.

نرگس، یکی از این بازرگانان بیان داشت: «بازار فروش نیست، در این راستا مشکلات داریم. این نمایشگاه هم یک دلیلش این است که ما بتوانیم برای صنایع خود مشتری پیدا کنیم.»

پروین اشرفی، بازرگان دیگر نیز افزود: «مارا دولت حمایت کند. برای ما سهولت‌ها درنظر گرفته شود تا ما بتوانیم به‌گونۀ رایگان نمایشگاه برگزار کنیم.»

بانوان بازرگان، می‌گویند که نبود قرضه‌ها با شرایط آسان یکی از چالش‌های جدی آنان است.

قرار است حکومت افغانستان بیست و هشتم اسد را که برابر با صدمین سال‌روز استرداد استقلال کشور است، با مراسم‌های ویژه‌ تجلیل کند.

هم‌رسانی کنید