تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری نمایشگاه میوه‌های زودرس در کابل

وزارت زراعت مال‌داری و آب‌یاری، امروز (یک‌شنبه، ۲۹ثور) یک نمایشگاهی را از میوه‌های زودرس در کابل برگزار کرد.

در این نمایشگاه، بر علاوه میوه‌های زودرس، فرآورده‌های کشاورزی زنان نیز به نمایش گذاشته شده بودند.

مسؤولان وزارت زراعت می‌گویند که بیش از چهارهزار جریب باغ‌های درختان میوه‌های زودرس در کشور ایجاد شده‌اند که هدف آن افزایش درآمدهای کشاورزی و رشد کشت بازرگانی است.

به گفتۀ این مسؤولان، درختان میوه‌های زودرس دوماه پیش از دیگر درختان حاصل می‌دهند و این میوه‌ها با بهای مناسب در بازارها فروخته می‌شوند.

نصیر احمد درانی، وزیر زراعت گفت: «از این نوع باغ‌ها تنها سه‌هزار باغ در حوزۀ شرق کشور استند و یک‌هزار دیگر آن‌ها در سه حوزۀ دیگر. بدون شک باید بگویم که ایجاد باغ‌های درختان میوه‌های زودرس برای باغ‌داری بازرگانی بسیار مفید خواهد بود.»

ناجیه، یکی از کشاورزانی است که در نمایشگاه امروز فرآوردهای زراعتی چهار آسیاب کابل را به نمایش گذاشته بود.

او گفت: «ما در چارچوب یک برنامه، نخست پنج هزار افغانی را در کشت و کار بازرگانی هزینه کردیم اما اکنون صاحب چهل هزار افغانی سرمایه هستیم. ما در کنار کشت سبزی‌ها آن را پروسس و بسته بندی نیز می‌کینم.»

نمایشگاه امروزی، از سوی برنامۀ ملی باغداری و دامداری راه اندازی شده بود. این برنامه، در چارچوب برنامۀ صندوق بازسازی افغانستان عملی می‌شود و هدف این برنامه توسعه باغداری و دامداری و افزایش درآمدهای کشاورزان در کشور است.

برگزاری نمایشگاه میوه‌های زودرس در کابل

در این نمایشگاه، بر علاوه میوه‌های زودرس، فرآورده‌های کشاورزی زنان نیز به نمایش گذاشته شده بودند.

تصویر بندانگشتی

وزارت زراعت مال‌داری و آب‌یاری، امروز (یک‌شنبه، ۲۹ثور) یک نمایشگاهی را از میوه‌های زودرس در کابل برگزار کرد.

در این نمایشگاه، بر علاوه میوه‌های زودرس، فرآورده‌های کشاورزی زنان نیز به نمایش گذاشته شده بودند.

مسؤولان وزارت زراعت می‌گویند که بیش از چهارهزار جریب باغ‌های درختان میوه‌های زودرس در کشور ایجاد شده‌اند که هدف آن افزایش درآمدهای کشاورزی و رشد کشت بازرگانی است.

به گفتۀ این مسؤولان، درختان میوه‌های زودرس دوماه پیش از دیگر درختان حاصل می‌دهند و این میوه‌ها با بهای مناسب در بازارها فروخته می‌شوند.

نصیر احمد درانی، وزیر زراعت گفت: «از این نوع باغ‌ها تنها سه‌هزار باغ در حوزۀ شرق کشور استند و یک‌هزار دیگر آن‌ها در سه حوزۀ دیگر. بدون شک باید بگویم که ایجاد باغ‌های درختان میوه‌های زودرس برای باغ‌داری بازرگانی بسیار مفید خواهد بود.»

ناجیه، یکی از کشاورزانی است که در نمایشگاه امروز فرآوردهای زراعتی چهار آسیاب کابل را به نمایش گذاشته بود.

او گفت: «ما در چارچوب یک برنامه، نخست پنج هزار افغانی را در کشت و کار بازرگانی هزینه کردیم اما اکنون صاحب چهل هزار افغانی سرمایه هستیم. ما در کنار کشت سبزی‌ها آن را پروسس و بسته بندی نیز می‌کینم.»

نمایشگاه امروزی، از سوی برنامۀ ملی باغداری و دامداری راه اندازی شده بود. این برنامه، در چارچوب برنامۀ صندوق بازسازی افغانستان عملی می‌شود و هدف این برنامه توسعه باغداری و دامداری و افزایش درآمدهای کشاورزان در کشور است.

هم‌رسانی کنید