Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری پنجمین جشنوارۀ گل زعفران درهرات

پنجمین جشنوارۀ ملی گل زعفران امروز (یک‌شنبه، ۲۶عقرب) در ولایت هرات برگزار شد.

در این جشنوارۀ دو روزه، فرآورده‌های زعفران افغانستان و غذاهای زعفرانی، در ۴۰ غرفه به نمایش گذاشته شده‌اند.

ریاست زراعت هرات، می‌گوید که انتظار می‌رود امسال فرآورده‌های زعفران تا ۱۸تُن افزایش یابد – دو تُن بیشتر از سال گذشته.

در همین حال، نصیراحمد درانی، وزیر زراعت و مالداری کشور که در این جشنواره شرکت کرده‌است، از عدم هم‌کاری بخش‌ خصوصی در پشتیبانی از زعفران افغانستان انتقاد می‌کند: «مارکیت فوق‌العاده است، اما قیمت که پایین آمده از عدم همکاری سکتور خصوصی است؛ این حرف را من به صراحت می‌گویم.»

هم‌اکنون، بهای هرکیلو زعفران تا ۶۰هزار افغانی است. زعفران افغانستان، هم‌اکنون به کشورهای هند، چین، ترکیه، و امارات متحدۀ عربی صادر می‌شود.

بشیر احمد رشیدی، رییس اتحادیۀ زعفران‌کاران افغانستان می‌گوید که ۹۰درصد زعفران افغانستان در سال گذشته به خارج از کشور صادر شد: «صادرات سال گذشتۀ ما بالغ بر نود فیصد به خارج صادر و امسال امیدواریم که این فیصدی افزایش پیدا کند.»

افزایش دوتُنی برداشت زعفران، خوشی کشاورزان هرات را بیشتر کرده‌است.

عبدالخالق خدادادی، زعفران کار در هرات گفت: «وضعیت خیلی خوبه. تولید امسال خیلی بهتر است؛ چون سال به سال تجربه بیشتر می‌شود و می‌توانیم معیاری‌تر رغفران تولید کنیم.»

شفیقه عطایی، زعفران کار دیگر نیز بیان داشت: «تولید ما زیادتر شد... از چند ولسوالی خودم گل‌های زعفران را خریداری کردم؛ روزانه ما تا هزارکیلو گل را به زنان توزیع می‌کنیم تا آن‌ها این گل‌ها پروسس بکنند.»

برگزاری پنجمین جشنوارۀ گل زعفران درهرات

هم‌اکنون، بهای هرکیلو زعفران تا ۶۰هزار افغانی است. زعفران افغانستان، هم‌اکنون به کشورهای هند، چین، ترکیه، و امارات متحدۀ عربی صادر می‌شود.

تصویر بندانگشتی

پنجمین جشنوارۀ ملی گل زعفران امروز (یک‌شنبه، ۲۶عقرب) در ولایت هرات برگزار شد.

در این جشنوارۀ دو روزه، فرآورده‌های زعفران افغانستان و غذاهای زعفرانی، در ۴۰ غرفه به نمایش گذاشته شده‌اند.

ریاست زراعت هرات، می‌گوید که انتظار می‌رود امسال فرآورده‌های زعفران تا ۱۸تُن افزایش یابد – دو تُن بیشتر از سال گذشته.

در همین حال، نصیراحمد درانی، وزیر زراعت و مالداری کشور که در این جشنواره شرکت کرده‌است، از عدم هم‌کاری بخش‌ خصوصی در پشتیبانی از زعفران افغانستان انتقاد می‌کند: «مارکیت فوق‌العاده است، اما قیمت که پایین آمده از عدم همکاری سکتور خصوصی است؛ این حرف را من به صراحت می‌گویم.»

هم‌اکنون، بهای هرکیلو زعفران تا ۶۰هزار افغانی است. زعفران افغانستان، هم‌اکنون به کشورهای هند، چین، ترکیه، و امارات متحدۀ عربی صادر می‌شود.

بشیر احمد رشیدی، رییس اتحادیۀ زعفران‌کاران افغانستان می‌گوید که ۹۰درصد زعفران افغانستان در سال گذشته به خارج از کشور صادر شد: «صادرات سال گذشتۀ ما بالغ بر نود فیصد به خارج صادر و امسال امیدواریم که این فیصدی افزایش پیدا کند.»

افزایش دوتُنی برداشت زعفران، خوشی کشاورزان هرات را بیشتر کرده‌است.

عبدالخالق خدادادی، زعفران کار در هرات گفت: «وضعیت خیلی خوبه. تولید امسال خیلی بهتر است؛ چون سال به سال تجربه بیشتر می‌شود و می‌توانیم معیاری‌تر رغفران تولید کنیم.»

شفیقه عطایی، زعفران کار دیگر نیز بیان داشت: «تولید ما زیادتر شد... از چند ولسوالی خودم گل‌های زعفران را خریداری کردم؛ روزانه ما تا هزارکیلو گل را به زنان توزیع می‌کنیم تا آن‌ها این گل‌ها پروسس بکنند.»

هم‌رسانی کنید