Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بسیاری از کشورهای غربی در نشست راه ابریشم در چین شرکت نمی‌کنند

گزارش‌ها می‌رسانند که تنها یک رهبر از کشورهای بزرگ غربی در مهترین نشست حکومت چین در بارۀ راهبرد چین برای راه نو ابریشم اشتراک خواهد کرد. 

این نشست به عنوان یک رویداد مهم دیپلماتیک برای چین خوانده شده است که قرار است در ماه آینده زیر نام نشست راهبردی راه نو ابریشم با میزبانی شی جین پینگ رییس جمهور چین برگزار می‌شود.

مقام‌ها در وزارت خارجۀ چین می‌گویند که بسیاری از کشورهای بزرگ غربی از شرکت در این نشست خودداری کرده‌اند.
 
این درحالی‌است که رییس جمهور چین از ابتکار عمل برای ساخت راه ابریشم که آسیا را با افریقا و اروپا وصل می‌کند؛ یک برنامۀ نقطۀ تحول برای سرمایه گزاری میلیاردها دالر با پروژه‌هایی شامل راه آهن‌ها، بندرها و شبکه‎های انتقال برق استند.

رویترز در یک گزارش که روز سه شنبه به نشر رسید گفت که چین برای این ابتکار ۴۰ میلیارد دالر اختصاص داده است.

نظر به گزارش رویترز، منابع دپلماتیک در چین می‌گویند که حکومت چین انتظار داشت که تریسا می، نخست وزیر انگلستان، در این نشست شرکت کند، اما در فهرستی که روز سه شنبه از سوی وزارت خارجۀ چین به نشر رسید، تنها از نام یک رهبر کشورهای گروه «جی ۷» یاد آوری شده بود.

وانگ یی، وزیر خارجۀ چین، در یک نشست خبری حضور ولادمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، و نیز رییس جمهور فلپین را در این نشست تأیید کرد و گفت که در این نشست رهبران ۲۸ کشور به شمول اسپانیا، هنگری، پولند، سربستان، سویس و چک اشتراک می‌کنند.

او گفت: «این یک توافق مثبت است و ما نمی‌خواهیم آن را سیاسی بسازیم.»

او افزود: «این یک گروه همکاری اقتصادی و یا به عبارت دیگر یک زمینۀ همکاری جهانی است که همه به آن توجه کرده اند، از آن پشتیبانی کرده اند و در آن شرکت می‌کنند.» 

بسیاری از کشورهای غربی در نشست راه ابریشم در چین شرکت نمی‌کنند

مقام‌ها در وزارت خارجۀ چین می‌گویند که بسیاری از کشورهای بزرگ غربی از شرکت در این نشست خودداری کرده‌اند.

Thumbnail

گزارش‌ها می‌رسانند که تنها یک رهبر از کشورهای بزرگ غربی در مهترین نشست حکومت چین در بارۀ راهبرد چین برای راه نو ابریشم اشتراک خواهد کرد. 

این نشست به عنوان یک رویداد مهم دیپلماتیک برای چین خوانده شده است که قرار است در ماه آینده زیر نام نشست راهبردی راه نو ابریشم با میزبانی شی جین پینگ رییس جمهور چین برگزار می‌شود.

مقام‌ها در وزارت خارجۀ چین می‌گویند که بسیاری از کشورهای بزرگ غربی از شرکت در این نشست خودداری کرده‌اند.
 
این درحالی‌است که رییس جمهور چین از ابتکار عمل برای ساخت راه ابریشم که آسیا را با افریقا و اروپا وصل می‌کند؛ یک برنامۀ نقطۀ تحول برای سرمایه گزاری میلیاردها دالر با پروژه‌هایی شامل راه آهن‌ها، بندرها و شبکه‎های انتقال برق استند.

رویترز در یک گزارش که روز سه شنبه به نشر رسید گفت که چین برای این ابتکار ۴۰ میلیارد دالر اختصاص داده است.

نظر به گزارش رویترز، منابع دپلماتیک در چین می‌گویند که حکومت چین انتظار داشت که تریسا می، نخست وزیر انگلستان، در این نشست شرکت کند، اما در فهرستی که روز سه شنبه از سوی وزارت خارجۀ چین به نشر رسید، تنها از نام یک رهبر کشورهای گروه «جی ۷» یاد آوری شده بود.

وانگ یی، وزیر خارجۀ چین، در یک نشست خبری حضور ولادمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، و نیز رییس جمهور فلپین را در این نشست تأیید کرد و گفت که در این نشست رهبران ۲۸ کشور به شمول اسپانیا، هنگری، پولند، سربستان، سویس و چک اشتراک می‌کنند.

او گفت: «این یک توافق مثبت است و ما نمی‌خواهیم آن را سیاسی بسازیم.»

او افزود: «این یک گروه همکاری اقتصادی و یا به عبارت دیگر یک زمینۀ همکاری جهانی است که همه به آن توجه کرده اند، از آن پشتیبانی کرده اند و در آن شرکت می‌کنند.» 

هم‌رسانی کنید