تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بودجه‌ی سال نو مالی از سوی مجلس نماینده ‎گان تأیید شد

اعضای مجلس نماینده‌گان، امروز (چهارشنبه، ۲دلو) در فرجامین نشست سال نخست دور هفدهم مجلس نماینده‌گان بودجۀ سال مالی ۱۳۹۹ را تصویب کردندږ

در نشست امروز مجلس، بیش از ۱۷۰ نماینده حضور داشتند.

این بودجه، بیش از ۴۲۸ میلیارد افغانی است که از این میان ۲۸۹میلیارد بودجه‌ی عادی و ۱۳۹ میلیارد هم بودجه‌ی توسعه ‎یی است.

اما شماری از نماینده‌گان، به‌شمول میر رحمان رحمانی، رییس مجلس، این بودجه را ناعادلانه گفتند.

آقای رحمانی، به نبود جاده‌های اسفالت شده در شماری از ولایت‌ها به ویژه در غور اشاره کرد و آن را برای حکومت شرم آور خواند.

شماری از اعضای مجلس هم، ادعا داشتند که سند بودجه در ۲۴ساعت گذشته چندین بار دست کاری شده‌است.

پیش از این، مجلس نماینده‌گان به علت آنچه که حضور نیافتن اجمل احمدی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت در نشست‌های این مجلس گفته بود، بودجۀ وزارت صنعت و تجارت را به حالت تعلیق در آورده بود؛ اما امروز عظیم محسنی، رییس کمیسیون مالی و بودجه گفت که آنان در کمیتۀ مشترک با وزارت مالیه تصمیم گرفتند تا برکناری اجمل احمدی، تمامی مسایل مالی و اداری وزارت صنعت و تجارت از سوی وزارت مالیه پیش برده شود؛ چیزی که اکنون در سند بودجه جا داده نشده‌است.

در سند بودجۀ سال مالی ۱۳۹۹، در حدود ۵۵۰ پروژه درنظرگرفته شده‌اند که از این میان تنها یازده پروژۀ جدید استند و تمامی پروژه‌های دیگر از سال‌های گذشته‌ استند.

با تصویب این بودجه، اعضای مجلس نماینده‌گان به تعطیلات چهل وپنج روزه زمستانی رفتند.

بازرگانی

بودجه‌ی سال نو مالی از سوی مجلس نماینده ‎گان تأیید شد

Thumbnail

اعضای مجلس نماینده‌گان، امروز (چهارشنبه، ۲دلو) در فرجامین نشست سال نخست دور هفدهم مجلس نماینده‌گان بودجۀ سال مالی ۱۳۹۹ را تصویب کردندږ

در نشست امروز مجلس، بیش از ۱۷۰ نماینده حضور داشتند.

این بودجه، بیش از ۴۲۸ میلیارد افغانی است که از این میان ۲۸۹میلیارد بودجه‌ی عادی و ۱۳۹ میلیارد هم بودجه‌ی توسعه ‎یی است.

اما شماری از نماینده‌گان، به‌شمول میر رحمان رحمانی، رییس مجلس، این بودجه را ناعادلانه گفتند.

آقای رحمانی، به نبود جاده‌های اسفالت شده در شماری از ولایت‌ها به ویژه در غور اشاره کرد و آن را برای حکومت شرم آور خواند.

شماری از اعضای مجلس هم، ادعا داشتند که سند بودجه در ۲۴ساعت گذشته چندین بار دست کاری شده‌است.

پیش از این، مجلس نماینده‌گان به علت آنچه که حضور نیافتن اجمل احمدی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت در نشست‌های این مجلس گفته بود، بودجۀ وزارت صنعت و تجارت را به حالت تعلیق در آورده بود؛ اما امروز عظیم محسنی، رییس کمیسیون مالی و بودجه گفت که آنان در کمیتۀ مشترک با وزارت مالیه تصمیم گرفتند تا برکناری اجمل احمدی، تمامی مسایل مالی و اداری وزارت صنعت و تجارت از سوی وزارت مالیه پیش برده شود؛ چیزی که اکنون در سند بودجه جا داده نشده‌است.

در سند بودجۀ سال مالی ۱۳۹۹، در حدود ۵۵۰ پروژه درنظرگرفته شده‌اند که از این میان تنها یازده پروژۀ جدید استند و تمامی پروژه‌های دیگر از سال‌های گذشته‌ استند.

با تصویب این بودجه، اعضای مجلس نماینده‌گان به تعطیلات چهل وپنج روزه زمستانی رفتند.

هم‌رسانی کنید