Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تأخیر دوباره در کار عملی پروژۀ تاپی

شبکۀ نظارت از منابع طبیعی روز یک‎شنبه (۶ دلو) گفته‌‎است که کارعملی پروژۀ " تاپی" در افغانستان یک بار دیگر با تأخیر روبه‌رو شده‌است.

اعضای این شبکه می‌گویند که تا کنون گذشته از تصویب نشدن قانون اصتملاک زمین‌های مسیر این پروژه، کارهای بسیار زیادی هستند که از سوی حکومت انجام نشده‎اند و این همه سبب تأخیر در آغاز مرحلۀ ساختمانی لولۀ گاز ترکمنستان در افغانستان شده‎است.

ابراهیم جعفری، عضو شبکۀ نظارت از منابع طبیعی در این باره گفت: "قانون را توشیح می‎کند یا پارلمان این قانون را توشیح بکند و پارلمان هم مصروف فرامین تقنینی سابقۀ رییس‌جمهور است و من فکر می‌کنم که حداقل تا شش ماخ زمان به شکل طبعی و نورمال لازم خواهد بود که ما از این مرحله گذر بکنیم."

وزارت معادن نیز می‎پذیرد که تا کنون شماری از تفاهم نامه‌های ضروری برای آغاز به‌کاراین پروژه، امضاء نشده‎اند.

بر بنیاد زمان‎بندی مرحلۀ تطبیق پروژۀ تاپی درافغانستان، سال ۲۰۱۷ میلادی تعیین شده بود، اما این زمان سه سال با تأخیر روبه‌رو شده‌است.

سال گذشته وزارت معادن از آغاز کار ساختمانی این پروژه در کشور در آغاز سال ۲۰۲۰ میلادی خبرداد، اما اکنون یک باردیگر به نظر می‎رسد که این پروژه به‌زودی آغاز نشود.

عبدالقدیرمطفی، سخنگوی وزارت معادن وپترولیم گفت: "ما به زودی چهار تفاهم‌نامه را امضاء خواهیم کرد که از همه مهمتر در آن امضاء تفاهم‌نامه با کشور میزبان است که پس از آن کار ساخت و ساز در افغانستان آغاز خواهد شد."

این درحالی‌ست که چندی پیش رییس‌جمهور ترکمنستان از مقام‌های این کشور خواست تا برای شدت بخشیدن کار این پروژه بیشتر کار کنند.

شماری از آگاهان، کند کاری‌های وزارت معادن را در بخش عملی ساختن این پروژه به تداوم سرپرستی و ضعف مدیریت در این وزارت، پیوند می‌دهند.

 

تأخیر دوباره در کار عملی پروژۀ تاپی

به گفتۀ شبکۀ نظارت از منابع طبیعی، احتمال دارد تا شش ماۀ آینده هم کارساختمانی پروژۀ "تاپی" در افغانستان آغاز نشود.

Thumbnail

شبکۀ نظارت از منابع طبیعی روز یک‎شنبه (۶ دلو) گفته‌‎است که کارعملی پروژۀ " تاپی" در افغانستان یک بار دیگر با تأخیر روبه‌رو شده‌است.

اعضای این شبکه می‌گویند که تا کنون گذشته از تصویب نشدن قانون اصتملاک زمین‌های مسیر این پروژه، کارهای بسیار زیادی هستند که از سوی حکومت انجام نشده‎اند و این همه سبب تأخیر در آغاز مرحلۀ ساختمانی لولۀ گاز ترکمنستان در افغانستان شده‎است.

ابراهیم جعفری، عضو شبکۀ نظارت از منابع طبیعی در این باره گفت: "قانون را توشیح می‎کند یا پارلمان این قانون را توشیح بکند و پارلمان هم مصروف فرامین تقنینی سابقۀ رییس‌جمهور است و من فکر می‌کنم که حداقل تا شش ماخ زمان به شکل طبعی و نورمال لازم خواهد بود که ما از این مرحله گذر بکنیم."

وزارت معادن نیز می‎پذیرد که تا کنون شماری از تفاهم نامه‌های ضروری برای آغاز به‌کاراین پروژه، امضاء نشده‎اند.

بر بنیاد زمان‎بندی مرحلۀ تطبیق پروژۀ تاپی درافغانستان، سال ۲۰۱۷ میلادی تعیین شده بود، اما این زمان سه سال با تأخیر روبه‌رو شده‌است.

سال گذشته وزارت معادن از آغاز کار ساختمانی این پروژه در کشور در آغاز سال ۲۰۲۰ میلادی خبرداد، اما اکنون یک باردیگر به نظر می‎رسد که این پروژه به‌زودی آغاز نشود.

عبدالقدیرمطفی، سخنگوی وزارت معادن وپترولیم گفت: "ما به زودی چهار تفاهم‌نامه را امضاء خواهیم کرد که از همه مهمتر در آن امضاء تفاهم‌نامه با کشور میزبان است که پس از آن کار ساخت و ساز در افغانستان آغاز خواهد شد."

این درحالی‌ست که چندی پیش رییس‌جمهور ترکمنستان از مقام‌های این کشور خواست تا برای شدت بخشیدن کار این پروژه بیشتر کار کنند.

شماری از آگاهان، کند کاری‌های وزارت معادن را در بخش عملی ساختن این پروژه به تداوم سرپرستی و ضعف مدیریت در این وزارت، پیوند می‌دهند.

 

هم‌رسانی کنید