Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تأکید عبدالله بر ایجاد راهکار برای نظارت از نهادهای غیردولتی

یک روز پس از آنکه رییس جمهور غنی، خواستار گزارش دهی نهادهای غیردولتی به حکومت شد، عبدالله عبدالله، رییس اجراییه می گوید که باید برای نظارت از کارکرد این نهادها یک راهکار ساخته شود.

آقای عبدالله که امروز در دومین روز نشست ملی نهادهای غیر دولتی سخن می زد، گفت که باید این راهکار از سوی وزارت اقتصاد با همکاری نهادهای غیردولتی ساخته شود.

وی می گوید که این نهادها باید حساب ده باشند و حکومت برای تأمین امنیت کارمندان این نهادها برنامه هایی را عملی خواهد ساخت: «کار مؤسسات غیردولتی سبب نجات زنده ‌گی مردم شده و نتیجهٔ آن در جامعه محسوس است؛ اما برای مؤثریت کارها و تشخیص اولویت‌ها باید هماهنگی لازم با نهادهای دولتی صورت گیرد.»

بربنیاد اطلاعات، در سال ۱۳۹۵هجری خورشیدی، ده درصد نهادهای غیردولتی خارجی و ۳۰درصد نهادهای غیردولتی داخلی، گزارش کار شان را به حکومت ارایه نکرده اند.

درهمین حال، وزیر اقتصاد می گوید که با توجه به ناداری و بیکاری که از چالش های عمده در کشور است، نقش نهادهای غیردولتی با توجه به مصارف شان مهم است که بتوانند در این بخش بیشتر کار کنند.

مصطفی مستور افزود: «در کنار دست آوردها هنوزهم بیکاری و فقر در افغانستان یک چالش جدی است. در این ارتباط، نقش مؤسسات غیر دولتی برای بهبود وضعیت مهم می‌باشد»

از سویی هم، پیرر میادون، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان می گوید که برای بهبود فعالیت نهادهای غیردولتی باید حکومت برنامه هایی را عملی سازد: «نقش مؤسسات غیردولتی در بهبود وضعیت، برنامه‌ّهای زیربنایی و ارایه خدمات بهتر قابل توجه بوده است و اتحادیه اروپا از فعالیت این مؤسسات پشتیبانی می‌کند.»

به گفتۀ وزیر اقتصاد، تا دوهفتۀ آینده نشست های فنی برای پیگیری تعهدات که در نخستین نشست نهادهای غیردولتی صورت گرفته است، برگزار خواهد شد.

روز گذشته، رییس جمهور نیز با انتقاد از کارکرد نهادهای غیردولتی، گفته بود که اگر این نهادها حساب ده نشوند، درهای شان را خواهند بست.

تأکید عبدالله بر ایجاد راهکار برای نظارت از نهادهای غیردولتی

این در حالی است که روز گذشته، رییس جمهور به نهادهای غیردولتی هشدار داده بود که اگر به حکومت گزارش ندهند، فعالیت های شان متوقف خواهند شد.

تصویر بندانگشتی

یک روز پس از آنکه رییس جمهور غنی، خواستار گزارش دهی نهادهای غیردولتی به حکومت شد، عبدالله عبدالله، رییس اجراییه می گوید که باید برای نظارت از کارکرد این نهادها یک راهکار ساخته شود.

آقای عبدالله که امروز در دومین روز نشست ملی نهادهای غیر دولتی سخن می زد، گفت که باید این راهکار از سوی وزارت اقتصاد با همکاری نهادهای غیردولتی ساخته شود.

وی می گوید که این نهادها باید حساب ده باشند و حکومت برای تأمین امنیت کارمندان این نهادها برنامه هایی را عملی خواهد ساخت: «کار مؤسسات غیردولتی سبب نجات زنده ‌گی مردم شده و نتیجهٔ آن در جامعه محسوس است؛ اما برای مؤثریت کارها و تشخیص اولویت‌ها باید هماهنگی لازم با نهادهای دولتی صورت گیرد.»

بربنیاد اطلاعات، در سال ۱۳۹۵هجری خورشیدی، ده درصد نهادهای غیردولتی خارجی و ۳۰درصد نهادهای غیردولتی داخلی، گزارش کار شان را به حکومت ارایه نکرده اند.

درهمین حال، وزیر اقتصاد می گوید که با توجه به ناداری و بیکاری که از چالش های عمده در کشور است، نقش نهادهای غیردولتی با توجه به مصارف شان مهم است که بتوانند در این بخش بیشتر کار کنند.

مصطفی مستور افزود: «در کنار دست آوردها هنوزهم بیکاری و فقر در افغانستان یک چالش جدی است. در این ارتباط، نقش مؤسسات غیر دولتی برای بهبود وضعیت مهم می‌باشد»

از سویی هم، پیرر میادون، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان می گوید که برای بهبود فعالیت نهادهای غیردولتی باید حکومت برنامه هایی را عملی سازد: «نقش مؤسسات غیردولتی در بهبود وضعیت، برنامه‌ّهای زیربنایی و ارایه خدمات بهتر قابل توجه بوده است و اتحادیه اروپا از فعالیت این مؤسسات پشتیبانی می‌کند.»

به گفتۀ وزیر اقتصاد، تا دوهفتۀ آینده نشست های فنی برای پیگیری تعهدات که در نخستین نشست نهادهای غیردولتی صورت گرفته است، برگزار خواهد شد.

روز گذشته، رییس جمهور نیز با انتقاد از کارکرد نهادهای غیردولتی، گفته بود که اگر این نهادها حساب ده نشوند، درهای شان را خواهند بست.

هم‌رسانی کنید