تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

تعهد سفیر ایران برای رفع مشکلات بازرگانان در بندر چابهار

شماری از بازرگانان در ولایت کندهار می‌گویند که در داد و ستد کالاها از راه بندر چابهار با چالش‌های گونه‌گونی روبرو استند. 

آنان می‌گویند که حکومت‌های افغانستان، ایران و هند سهولت‌هایی را که در موافقتنامه بندر چابهار به آنها متعهد شده اند، تا کنون در بندر چابهار فراهم نساخته اند. 

در همین حال سفیر ایران در کابل می‌گوید که با بازرگانان کندهاری گفت‌وگو کرده است و در راستای حل مشکلات آنان از جمله مشکلات انتقال پول کالاهای که از راه بندر چابهار صادر و یا وارد می شوند، گام‌هایی برداشته خواهند شد. 

سید سرور امانی مالک یک کارخانه تولید صابون در کندهار است و می‌گوید تولیداتش که از پردازش دانه‌های طبیعی به دست می آیند حتا به اروپا صادر می شود. 

آقای امانی می‌گوید که با گشایش بندر چابهار به صادرات تولیدات کارخانه اش از راه ایران دلبسته شد اما مشکلاتی که در این راه وجود داشت در نهایت دل شکسته شد و به صادرات از راه پاکستان ادامه داد.

امانی گفت:«خط ریل موجود آنجا برای بودباش جای وجود دارد برای تاجران. انجا برای فرزندان تاجران مکتب وجود دارد که از درس محروم نشوند، ولی متاسفانه کارهای زیربنایی تاهنوز انجام نشده اند.»

از سویی هم  حال رییس اتاق تجارت و صنایع کندهار می‌گوید که هرچند از استفاده از بندر چابهار در مقایسه با بندرهای پاکستان به سود بازرگانان این ولایت است، اما به علت مشکلاتی که در بندر چابهار وجود دارند، بازرگانان این ولایت ترجیح میدهند که از راه پاکستان با کشور های گونه گون داد و ستد کنند. 

نصرالله زهیر، رییس اتاق تجارت وصنایع کندهار گفت:«تاجران انگشت شماری انجا سرمایه گذاری کرده اند، بخاطر بعضی قیودات آنها تاجران به سرمایه گذاری در انجا دلچسپی نشان نمیدهند

در همین حال سفیر ایران که می‌گوید که به هدف تقویت روابط بازرگانی میان افغانستان، ایران و هند با بازرگانان در کندهار گفتگو کرده است، از تلاش ها برای حل این مشکلات بازرگانان کشور خبر میدهد. 

محمد رضا بهرامی، سفیر ایران در افغانستان گفت:«در مورد هماهنگی بین اطاق‌های تجارت و اینکه آیا امکان داره که ما اطاق تجارت مشترکی ایجا بکنیم که در واقع افهام و تفهیم این همکاری و مشارکت را از طریق بخش خصوصی نزدیک تر بهتر بکنیم صحبت کردیم. ما در مورد اسقرار سیستم های پولی و بانکی موثر از طریق چابهار و در درون چابهار امروز با تجار صحبت کردیم  

با این همه صادرات از راه بندر چابهار به هند ادامه دارد.

بربنیاد آمارهای اتاق تجارت وصنایع کندهار،  از آغاز بهره برداری بندر چابهار تا کنون بازرگانان این ولایت نزدیک به صدتن میوه خشک را از این راه به هند صادر کرده اند.

بازرگانی

تعهد سفیر ایران برای رفع مشکلات بازرگانان در بندر چابهار

سفیر ایران در کابل می‌گوید که با بازرگانان کندهاری گفت‌وگو کرده است و در راستای حل مشکلات آنان از جمله مشکلات انتقال پول کالاهای که از راه بندر چابهار صادر و یا وارد می شوند، گام‌هایی برداشته خواهند شد. 

Thumbnail

شماری از بازرگانان در ولایت کندهار می‌گویند که در داد و ستد کالاها از راه بندر چابهار با چالش‌های گونه‌گونی روبرو استند. 

آنان می‌گویند که حکومت‌های افغانستان، ایران و هند سهولت‌هایی را که در موافقتنامه بندر چابهار به آنها متعهد شده اند، تا کنون در بندر چابهار فراهم نساخته اند. 

در همین حال سفیر ایران در کابل می‌گوید که با بازرگانان کندهاری گفت‌وگو کرده است و در راستای حل مشکلات آنان از جمله مشکلات انتقال پول کالاهای که از راه بندر چابهار صادر و یا وارد می شوند، گام‌هایی برداشته خواهند شد. 

سید سرور امانی مالک یک کارخانه تولید صابون در کندهار است و می‌گوید تولیداتش که از پردازش دانه‌های طبیعی به دست می آیند حتا به اروپا صادر می شود. 

آقای امانی می‌گوید که با گشایش بندر چابهار به صادرات تولیدات کارخانه اش از راه ایران دلبسته شد اما مشکلاتی که در این راه وجود داشت در نهایت دل شکسته شد و به صادرات از راه پاکستان ادامه داد.

امانی گفت:«خط ریل موجود آنجا برای بودباش جای وجود دارد برای تاجران. انجا برای فرزندان تاجران مکتب وجود دارد که از درس محروم نشوند، ولی متاسفانه کارهای زیربنایی تاهنوز انجام نشده اند.»

از سویی هم  حال رییس اتاق تجارت و صنایع کندهار می‌گوید که هرچند از استفاده از بندر چابهار در مقایسه با بندرهای پاکستان به سود بازرگانان این ولایت است، اما به علت مشکلاتی که در بندر چابهار وجود دارند، بازرگانان این ولایت ترجیح میدهند که از راه پاکستان با کشور های گونه گون داد و ستد کنند. 

نصرالله زهیر، رییس اتاق تجارت وصنایع کندهار گفت:«تاجران انگشت شماری انجا سرمایه گذاری کرده اند، بخاطر بعضی قیودات آنها تاجران به سرمایه گذاری در انجا دلچسپی نشان نمیدهند

در همین حال سفیر ایران که می‌گوید که به هدف تقویت روابط بازرگانی میان افغانستان، ایران و هند با بازرگانان در کندهار گفتگو کرده است، از تلاش ها برای حل این مشکلات بازرگانان کشور خبر میدهد. 

محمد رضا بهرامی، سفیر ایران در افغانستان گفت:«در مورد هماهنگی بین اطاق‌های تجارت و اینکه آیا امکان داره که ما اطاق تجارت مشترکی ایجا بکنیم که در واقع افهام و تفهیم این همکاری و مشارکت را از طریق بخش خصوصی نزدیک تر بهتر بکنیم صحبت کردیم. ما در مورد اسقرار سیستم های پولی و بانکی موثر از طریق چابهار و در درون چابهار امروز با تجار صحبت کردیم  

با این همه صادرات از راه بندر چابهار به هند ادامه دارد.

بربنیاد آمارهای اتاق تجارت وصنایع کندهار،  از آغاز بهره برداری بندر چابهار تا کنون بازرگانان این ولایت نزدیک به صدتن میوه خشک را از این راه به هند صادر کرده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره