تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

تلاش‌های برای تولید بزرهای اصلاح شده و نهال‌های تصدیق شده

وزارت زراعت و آبیاری از تلاش‌ها برای رسیدن افغانستان به بسنده‌گی در برداشت نهال  در کشور خبر می‌دهد.

مسوولان این وزارت از قوریه‌داران کشور می‌خواهند که با سرمایه‌گذارای‌های بیشتر در کشت نهال و بزرهای اصلاح شده، تلاش‌های شان را بیشتر سازند.

وزیر زراعت و آبیاری در نشست سالانه ملی قوریه‌داران افغانستان می‌گوید که نیازمندی‌ها برای نهال‌های میوه دار در کشور افزایش یافته است و در حال حاضر فرصت‌های بیشتری برای سرمایه گذاری‌ها بخش خصوصی در این بخش وجود دارد.

نشست ملی قوریه‌داران در کشور به هدف توسعه سرمایه‌گذاری‌ها در بخش کشاورزی به ویژه تولید بزرهای اصلاح شده و نهال‌های تصدیق شده برگذار شده است.

بربنیاد اطلاعات وزارت زراعت و آبیاری، در حال حاضرافغانستان سالانه به دو میلیون نهال میوه دار و بی‌میوه نیاز دارد، اما میزان برداشت نهال‌ها از قوریه‌های کشور سالانه به پنج صد هزار نهال می‌رسد.

اسدالله ضمیر، وزیر زراعت و آبیاری، گفت: «بازار برای نهال وجود دارد و باید ظرفیت تولید قوریه‌های در بخش نهال‌ها افزایش یابد زیرا باغداران نیز به نهال‌های بیشتر نیاز دارند.»

شمای از قوریه‌داران می‌گویند که اگر جلو واردات نهال‌های کم کیفیت به کشور گرفته شود، آنان می‌تواند با بلند بردن ظرفیت تولیدی شان نیازمندی باغداران کشور را به نهال‌های تصدیق شده برطرف سازد.

زین الدین نور، رئیس نهاد ملی قوریه‌داران افغانستان، گفت: «مشکل عمده ما اینست که اگر جلو واردات نهال‌های کم کیفیت گرفته شود، ما می‌توانیم تولیدات خود را بالا ببریم و نیازمندی بازار را برطرف سازیم.»

بربنیاد اطلاعات نهاد ملی قوریه‌داران، در حال حاضر در بیست و شش ولایت کشور قوریه‌های بزرگ و کوچک فعالیت دارند که در این قوریه‌ها سالانه هزارها نهال تصدیق شده تولید وبه بازارها عرضه می‌شود.

بازرگانی

تلاش‌های برای تولید بزرهای اصلاح شده و نهال‌های تصدیق شده

مسئولان وزارت زراعت می ‌گویند که در همکاری با قوریه‌داران تلاش دارند تولید بزرهای اصلاح شده و نهال‌های تصدیق شده را افزایش دهند

Thumbnail

وزارت زراعت و آبیاری از تلاش‌ها برای رسیدن افغانستان به بسنده‌گی در برداشت نهال  در کشور خبر می‌دهد.

مسوولان این وزارت از قوریه‌داران کشور می‌خواهند که با سرمایه‌گذارای‌های بیشتر در کشت نهال و بزرهای اصلاح شده، تلاش‌های شان را بیشتر سازند.

وزیر زراعت و آبیاری در نشست سالانه ملی قوریه‌داران افغانستان می‌گوید که نیازمندی‌ها برای نهال‌های میوه دار در کشور افزایش یافته است و در حال حاضر فرصت‌های بیشتری برای سرمایه گذاری‌ها بخش خصوصی در این بخش وجود دارد.

نشست ملی قوریه‌داران در کشور به هدف توسعه سرمایه‌گذاری‌ها در بخش کشاورزی به ویژه تولید بزرهای اصلاح شده و نهال‌های تصدیق شده برگذار شده است.

بربنیاد اطلاعات وزارت زراعت و آبیاری، در حال حاضرافغانستان سالانه به دو میلیون نهال میوه دار و بی‌میوه نیاز دارد، اما میزان برداشت نهال‌ها از قوریه‌های کشور سالانه به پنج صد هزار نهال می‌رسد.

اسدالله ضمیر، وزیر زراعت و آبیاری، گفت: «بازار برای نهال وجود دارد و باید ظرفیت تولید قوریه‌های در بخش نهال‌ها افزایش یابد زیرا باغداران نیز به نهال‌های بیشتر نیاز دارند.»

شمای از قوریه‌داران می‌گویند که اگر جلو واردات نهال‌های کم کیفیت به کشور گرفته شود، آنان می‌تواند با بلند بردن ظرفیت تولیدی شان نیازمندی باغداران کشور را به نهال‌های تصدیق شده برطرف سازد.

زین الدین نور، رئیس نهاد ملی قوریه‌داران افغانستان، گفت: «مشکل عمده ما اینست که اگر جلو واردات نهال‌های کم کیفیت گرفته شود، ما می‌توانیم تولیدات خود را بالا ببریم و نیازمندی بازار را برطرف سازیم.»

بربنیاد اطلاعات نهاد ملی قوریه‌داران، در حال حاضر در بیست و شش ولایت کشور قوریه‌های بزرگ و کوچک فعالیت دارند که در این قوریه‌ها سالانه هزارها نهال تصدیق شده تولید وبه بازارها عرضه می‌شود.

هم‌رسانی کنید