Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تلاش‌ها برای توسعۀ روابط اقتصادی مرزی افغانستان و تاجیکستان

اتحادیه اروپا و بنیاد آقاخان، برای رونق دادوستدهای بازرگانی مرزی افغانستان و تاجیکستان و توسعۀ روابط اقتصادی در مرزهای دو کشور، بیش از ۱۶میلیون دالر را در پروژه‌های خدمات همه‌‎گانی هزینه می‌کنند.

مسؤولان اتحادیه اروپا، می‌گویند از این مبلغ که در چارچوب برنامه توسعه همکاری‌های منطقه‌یی و بهبود معیشت واقتصاد مناطق مرزی هزینه می‎شود، در ساخت یک پل بر دریای پنج در ولایت تخار که دوطرف مرز را با هم پیوند خواهد داد، در ساخت بازارچه‌های مرزی و ایجاد زمینه‌های توسعه تشبثات کوچک محلی در دوطرف مرز، کار گرفته خواهد شد.

نجم الدین نجم، معاون بنیاد آغاخان در افغانستان در این باره گفت: «از این مبلغ در ساخت یک پل و شماری از پروژه های دیگر برای رُشد تجارت محلی در دوطرف مرز افغانستان و تاجیکستان استفاده خواهد شد.»

در همین حال، مصطفی مستور، وزیر اقتصاد افغانستان می‌گوید که این برنامه، در چارچوب برنامه‌های توانمندسازی اقتصادی محلی در مرزهای کشور عملی می‌شود و بربنیاد آن، گذشته از رُشد اقتصاد محلی و کاهش فقر در دو کشور، زمینه‌های کار برای شماری از روستا نشینان در ولایت‌های تخار و بدخشان فراهم خواهد شد: «درهفده سال گذشته در افغانستان کارهای بنیادی برای افزایش تولیدات داخلی نشده است و به همین علت است که ما اکنون ناگزیرهستیم بیشترین کالاهای که می‌تواند در بخش‌هایی از کشور تولید شوند، از بیرون وارد می‌کنیم. یعنی ما در حال حاضر ۹۱درصد کالاهای مورد نیاز را از بیرون وارد می‌کنیم.»

مراد علی خاموشووف، رییس بخش حمل و نقل تاجیکستان نیز افزود: «اگر این پُل پیش از این ساخته می شد، اکنون بیشترین مشکلات باشنده گان افغانستان در تخار و تاجیکستان در آنسوی مرزحل می بود.»

در حال حاضر، پنج پل بر دریای آمو میان افغانستان و تاجیکستان ساخته شده اند و به گفتۀ مسؤولان بنیاد آغا خان، با ایجاد این پل‌ها در دوطرف مرز دو کشور، بازارچه‌های مرزی نیز ایجاد شده اند.

آنان، می‌گویند که با ساخته شدن پل ششم، زمینه‌های بهتر رُشد اقتصادی مناطق دوردست در بدخشان و تخار فراهم خواهد شد.

تلاش‌ها برای توسعۀ روابط اقتصادی مرزی افغانستان و تاجیکستان

برنامأ توسعه همکاری‌های منطقه‌یی و بهبود معیشت و اقتصاد مناطق مرزی، با کمک اتحادیه اروپا، بانک توسعه‌یی آلمان و بنیاد آقا خان در تاجیکستان و افغانستان عملی می‌شود،

تصویر بندانگشتی

اتحادیه اروپا و بنیاد آقاخان، برای رونق دادوستدهای بازرگانی مرزی افغانستان و تاجیکستان و توسعۀ روابط اقتصادی در مرزهای دو کشور، بیش از ۱۶میلیون دالر را در پروژه‌های خدمات همه‌‎گانی هزینه می‌کنند.

مسؤولان اتحادیه اروپا، می‌گویند از این مبلغ که در چارچوب برنامه توسعه همکاری‌های منطقه‌یی و بهبود معیشت واقتصاد مناطق مرزی هزینه می‎شود، در ساخت یک پل بر دریای پنج در ولایت تخار که دوطرف مرز را با هم پیوند خواهد داد، در ساخت بازارچه‌های مرزی و ایجاد زمینه‌های توسعه تشبثات کوچک محلی در دوطرف مرز، کار گرفته خواهد شد.

نجم الدین نجم، معاون بنیاد آغاخان در افغانستان در این باره گفت: «از این مبلغ در ساخت یک پل و شماری از پروژه های دیگر برای رُشد تجارت محلی در دوطرف مرز افغانستان و تاجیکستان استفاده خواهد شد.»

در همین حال، مصطفی مستور، وزیر اقتصاد افغانستان می‌گوید که این برنامه، در چارچوب برنامه‌های توانمندسازی اقتصادی محلی در مرزهای کشور عملی می‌شود و بربنیاد آن، گذشته از رُشد اقتصاد محلی و کاهش فقر در دو کشور، زمینه‌های کار برای شماری از روستا نشینان در ولایت‌های تخار و بدخشان فراهم خواهد شد: «درهفده سال گذشته در افغانستان کارهای بنیادی برای افزایش تولیدات داخلی نشده است و به همین علت است که ما اکنون ناگزیرهستیم بیشترین کالاهای که می‌تواند در بخش‌هایی از کشور تولید شوند، از بیرون وارد می‌کنیم. یعنی ما در حال حاضر ۹۱درصد کالاهای مورد نیاز را از بیرون وارد می‌کنیم.»

مراد علی خاموشووف، رییس بخش حمل و نقل تاجیکستان نیز افزود: «اگر این پُل پیش از این ساخته می شد، اکنون بیشترین مشکلات باشنده گان افغانستان در تخار و تاجیکستان در آنسوی مرزحل می بود.»

در حال حاضر، پنج پل بر دریای آمو میان افغانستان و تاجیکستان ساخته شده اند و به گفتۀ مسؤولان بنیاد آغا خان، با ایجاد این پل‌ها در دوطرف مرز دو کشور، بازارچه‌های مرزی نیز ایجاد شده اند.

آنان، می‌گویند که با ساخته شدن پل ششم، زمینه‌های بهتر رُشد اقتصادی مناطق دوردست در بدخشان و تخار فراهم خواهد شد.

هم‌رسانی کنید