Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تلاش‌ها برای سهیم‌سازی افغانستان در دهلیز اقتصادی چین و پاکستان

وزیر خارجه چین می‌گوید که چین و پاکستان در باره گسترش دهلیز اقتصادی پنجاه و هفت ملیارد دالری شان، می‌خواهند  به افغانستان سهم بدهند و در باره با این کشور گفت‌وگو می‌کنند.

وزیر خارجه چین می‌افزاید که افغانستان در درازمدت شاید چین و آسیای میانه را به دهلیز اقتصادی دیگری نیز وصل کند.

وانگ‌یی، وزیر خارجه چین، گفت: «چین و پاکستان می‌خواهند که با افغانستان بر بنیاد اصول برد- برد و منافع مشترک کار کنند و دهلیز اقتصادی چین و پاکستان را به افغانستان گسترش دهند.»

اما وزیر خارجه چین می‌گوید پیش از آن‌که افغانستان بخشی از این برنامه بزرگ اقتصادی شود، برنامه‌های کوچک دیگری عملی خواهند شد، اما در این باره جزییات بیشتر به دست نمی‌دهد.

صلاح الدین ربانی، سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان، گفت: «در بخش توسعه، به گونه ژرف تبادل نظر کردیم. در باره این‌که همکاری‌های مان را با تمرکز ویژه روی توسعه زیربناها و نیز تحکیم روابط هر سه کشور در چارچوب ابتکار «کمربند و راه» و نشست همکاری‌های اقتصادی منطقه برای افغانستان، گسترش دهیم.»

دهلیز اقتصادی چین و پاکستان بخشی از برنامه « کمربند و راه» است. برنامه‌یی که چین را با آسیا، اروپا و فراتر از آن پیوند خواهد داد.

خواجه آصف، وزیر خارجه پاکستان، گفت: «تطبیق موفقانه پروژه‌های دهلیز اقتصادی چین و پاکستان نمونه‌یی برای پروژه‌های همسان با کشورهای همسایه به شمول افغانستان، ایران و آسیای مرکزی و جنوبی خواهد بود.»

چین در تلاش است که در چارچوب زیربناهای برنامه «کمربند و راه»، «راه ابریشم» تازه‌یی را ایجاد کند.

تلاش‌ها برای سهیم‌سازی افغانستان در دهلیز اقتصادی چین و پاکستان

چین و پاکستان می‌خواهند که دهلیز اقتصادی پنجاه و هفت میلیارد دالری شان را گسترش بدهند و در این روند به افغانستان نیز سهم بدهند.

تصویر بندانگشتی

وزیر خارجه چین می‌گوید که چین و پاکستان در باره گسترش دهلیز اقتصادی پنجاه و هفت ملیارد دالری شان، می‌خواهند  به افغانستان سهم بدهند و در باره با این کشور گفت‌وگو می‌کنند.

وزیر خارجه چین می‌افزاید که افغانستان در درازمدت شاید چین و آسیای میانه را به دهلیز اقتصادی دیگری نیز وصل کند.

وانگ‌یی، وزیر خارجه چین، گفت: «چین و پاکستان می‌خواهند که با افغانستان بر بنیاد اصول برد- برد و منافع مشترک کار کنند و دهلیز اقتصادی چین و پاکستان را به افغانستان گسترش دهند.»

اما وزیر خارجه چین می‌گوید پیش از آن‌که افغانستان بخشی از این برنامه بزرگ اقتصادی شود، برنامه‌های کوچک دیگری عملی خواهند شد، اما در این باره جزییات بیشتر به دست نمی‌دهد.

صلاح الدین ربانی، سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان، گفت: «در بخش توسعه، به گونه ژرف تبادل نظر کردیم. در باره این‌که همکاری‌های مان را با تمرکز ویژه روی توسعه زیربناها و نیز تحکیم روابط هر سه کشور در چارچوب ابتکار «کمربند و راه» و نشست همکاری‌های اقتصادی منطقه برای افغانستان، گسترش دهیم.»

دهلیز اقتصادی چین و پاکستان بخشی از برنامه « کمربند و راه» است. برنامه‌یی که چین را با آسیا، اروپا و فراتر از آن پیوند خواهد داد.

خواجه آصف، وزیر خارجه پاکستان، گفت: «تطبیق موفقانه پروژه‌های دهلیز اقتصادی چین و پاکستان نمونه‌یی برای پروژه‌های همسان با کشورهای همسایه به شمول افغانستان، ایران و آسیای مرکزی و جنوبی خواهد بود.»

چین در تلاش است که در چارچوب زیربناهای برنامه «کمربند و راه»، «راه ابریشم» تازه‌یی را ایجاد کند.

هم‌رسانی کنید