Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تلاش‎ها برای افزایش تولید انرژی برق در داخل کشور

همایون قیومی، مشاور رییس‎جمهوری در بخش زیربناها می‎‏گوید که بر بنیاد برنامه‌ها پس از این برای بهره برداری بهتر از آب‎های کشور، بندهایی به گونۀ حوزه‌یی ساخته خواهند شد.
 
آقای قیومی که روز (پنج‎شنبه، ۱۹اسد) در دومین مناظرۀ ارگ و شهروند در ریاست جمهوری سخن می‎زد، تأکید کرد که که حکومت می‎کوشد کار تولید پنج‌صد میگاوات برق آفتابی در کشور آغاز شود و نیز کار سه نیروگاۀ  تولید برق از ذغال سنگ نیز جریان دارد.
 
وی بیان داشت: «یکی از سخنان رییس‎جمهور این بود که ما بندهای آب را به شکل یا این سیستم های خود به شکل حوزه یی بگیریم که همین حوزۀ دریای هلمند است، حوزه کابل است، حوزه هریرود است. فرضأ در آینده حوزۀ آمو پنج باشد، ما این را به شکل حوزه بگیریم که در آینده بند می سازیم؛ به تدریج از تمام آب های ما استفاده کنیم.»
 
وی در ادامه گفت: «پتاسیل برق افغانستان، برق آبی افغانستان بیست و سه هزار میگاوات است، اما قدرت تولیدی ما فعلأ چقدر است؟ قدرت تولیدی ما عمومی افغانستان در حدود پنجصد میگاوات است یعنی ما یک فیصدی کم از پتاسیل خود را در چندین سال استفاده کردیم.»

به گفتۀ مشاور رییس‎جمهوردر بخش زیر بناها، افغانستان در بخش برق آبی ظرفیت تولید ۲۳هزار میگاوات برق، در بخش آفتابی ظرفیت تولید ۲۲هزار میگاوات برق و در بخش بادی به ۷۰هزار میگاوات برق را دارد، اما اکنون تنها ۵۰۰ میگاوات برق تولید می‎کند.

مناظرۀ شهروند و ارگ با شعار «شهروند مسؤول و حکومت پاسخ گو» در بخش انرژی راه اندازی شده است.
 
هدف این برنامه، حل مشکلات موجود در کشور و گنجانیده شدن پیش نهادهای شهروندان کشور در برنامه های حکومت گفته شده است.
 
فرخنده زهرا نادری، مشاور رییس جمهوری در این باره اظهار داشت: «با بنیان گذاری این برنامه، ما می خواهیم که دیموکراسی را نهادینه بسازیم، در آینده کوشش می کنیم که سروی‎هایی خود را که بیشتر تحقیقات داشته باشیم، که چه قسم ما بهترو سازنده تر برنامه را بسازیم باز کوشش می کنیم فراتر از کسانی که اشتراک می کنند، از بیرون هم نظریات را بگیریم.»
 
در این مناظره، در حدود شصت دانشجو و استاد دانشگاه شرکت داشتند و این مناظره در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

تلاش‎ها برای افزایش تولید انرژی برق در داخل کشور

به گفتۀ مشاور رییس‎جمهوردر بخش زیر بناها، افغانستان در بخش برق آبی ظرفیت تولید ۲۳ هزار میگاوات برق و در بخش آفتابی ظرفیت تولید ۲۲ هزار میگاوات برق را دارد.

تصویر بندانگشتی

همایون قیومی، مشاور رییس‎جمهوری در بخش زیربناها می‎‏گوید که بر بنیاد برنامه‌ها پس از این برای بهره برداری بهتر از آب‎های کشور، بندهایی به گونۀ حوزه‌یی ساخته خواهند شد.
 
آقای قیومی که روز (پنج‎شنبه، ۱۹اسد) در دومین مناظرۀ ارگ و شهروند در ریاست جمهوری سخن می‎زد، تأکید کرد که که حکومت می‎کوشد کار تولید پنج‌صد میگاوات برق آفتابی در کشور آغاز شود و نیز کار سه نیروگاۀ  تولید برق از ذغال سنگ نیز جریان دارد.
 
وی بیان داشت: «یکی از سخنان رییس‎جمهور این بود که ما بندهای آب را به شکل یا این سیستم های خود به شکل حوزه یی بگیریم که همین حوزۀ دریای هلمند است، حوزه کابل است، حوزه هریرود است. فرضأ در آینده حوزۀ آمو پنج باشد، ما این را به شکل حوزه بگیریم که در آینده بند می سازیم؛ به تدریج از تمام آب های ما استفاده کنیم.»
 
وی در ادامه گفت: «پتاسیل برق افغانستان، برق آبی افغانستان بیست و سه هزار میگاوات است، اما قدرت تولیدی ما فعلأ چقدر است؟ قدرت تولیدی ما عمومی افغانستان در حدود پنجصد میگاوات است یعنی ما یک فیصدی کم از پتاسیل خود را در چندین سال استفاده کردیم.»

به گفتۀ مشاور رییس‎جمهوردر بخش زیر بناها، افغانستان در بخش برق آبی ظرفیت تولید ۲۳هزار میگاوات برق، در بخش آفتابی ظرفیت تولید ۲۲هزار میگاوات برق و در بخش بادی به ۷۰هزار میگاوات برق را دارد، اما اکنون تنها ۵۰۰ میگاوات برق تولید می‎کند.

مناظرۀ شهروند و ارگ با شعار «شهروند مسؤول و حکومت پاسخ گو» در بخش انرژی راه اندازی شده است.
 
هدف این برنامه، حل مشکلات موجود در کشور و گنجانیده شدن پیش نهادهای شهروندان کشور در برنامه های حکومت گفته شده است.
 
فرخنده زهرا نادری، مشاور رییس جمهوری در این باره اظهار داشت: «با بنیان گذاری این برنامه، ما می خواهیم که دیموکراسی را نهادینه بسازیم، در آینده کوشش می کنیم که سروی‎هایی خود را که بیشتر تحقیقات داشته باشیم، که چه قسم ما بهترو سازنده تر برنامه را بسازیم باز کوشش می کنیم فراتر از کسانی که اشتراک می کنند، از بیرون هم نظریات را بگیریم.»
 
در این مناظره، در حدود شصت دانشجو و استاد دانشگاه شرکت داشتند و این مناظره در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

هم‌رسانی کنید