تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تلاش وزارت ترانسپورت برای سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل

وزارت ترانسپورت می‌گوید که برای سرمایه‌گذاری‌ بیشتر در بخش حمل و نقل در کشور مشوق‌های لازم را فراهم می‌سازد.

امام محمد وریماچ، معین این وزارت می‌گوید که در کنار توسعه روابط ترانسپورتی با کشورهای منطقه و باز کردن راه‌های حمل ونقل زمینی، تلاش می‌شود که ظرفیت شرکت‌های حمل ونقل نیز در کشور افزایش یابند.

بربنیاد اطلاعات وزارت ترانسپورت درحال حاضرب یش ۲۲۵ شرکت مسافربری و باربری درکشور وجود دارند و دراین شرکت‌ها صدها میلیون دالرسرمایه گذاری شده است.

مسوولان این وزارت می‌گویند که با این همه نیازاست که درکنارظرفیت سازی درشرکت‌های حمل ونقل زمینه‌های سرمایه گذاری‌های بیشتردراین بخش فراهم شود.

امام محمد وریماچ، معین وزارت ترانسپورت گفت:« ما باید ظرفیت خوب را ا یجاد بکنیم و تمام تفاهم نامه‌های را که با کشورها منطقه و جهان چی دو جانبه، سه جانبه و چند جانبه داریم ولی ما باز هم به علت نداشتن ظرفیت لازم که معیارهای تمام بخش ها را پوره کرده باشیم.»

درهمین حال شماری ازسرمایه گذاران دربخش حمل ونقل درکشور با شکایت ازمشکلات موجود زیربنا‌ها و وجود چالش‌های امنیتی سرمایه گذاری‌های بیشتررا دراین بخش ناممکن میدانند.

محمد یوسف مهمند، مسوول یکی ازشرکت‌های حمل ونقل شهری گفت:« من قبلأ وعده کرده بودم که اگر دولت در بخش ترانسپورت کمک نماید من حاضر هستم تا ۲۵۰۰ بس شهری را در شهر کابل آمده سازم تا فعالیت نماید.»

ازسویی هم مسوولان وزارت ترانسپورت می‌گویند که  ازمیان شرکت‌های موجود باربری درکشور یازده شرکت توانسته اند مجوزحمل ونقل کالاها را فراتر از مرزهای کشور بدست آرند.

تلاش وزارت ترانسپورت برای سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل

ازمیان شرکت‌های موجود باربری درکشور یازده شرکت توانسته اند مجوزحمل ونقل کالاها را فراتر از مرزهای کشور بدست آرند.

Thumbnail

وزارت ترانسپورت می‌گوید که برای سرمایه‌گذاری‌ بیشتر در بخش حمل و نقل در کشور مشوق‌های لازم را فراهم می‌سازد.

امام محمد وریماچ، معین این وزارت می‌گوید که در کنار توسعه روابط ترانسپورتی با کشورهای منطقه و باز کردن راه‌های حمل ونقل زمینی، تلاش می‌شود که ظرفیت شرکت‌های حمل ونقل نیز در کشور افزایش یابند.

بربنیاد اطلاعات وزارت ترانسپورت درحال حاضرب یش ۲۲۵ شرکت مسافربری و باربری درکشور وجود دارند و دراین شرکت‌ها صدها میلیون دالرسرمایه گذاری شده است.

مسوولان این وزارت می‌گویند که با این همه نیازاست که درکنارظرفیت سازی درشرکت‌های حمل ونقل زمینه‌های سرمایه گذاری‌های بیشتردراین بخش فراهم شود.

امام محمد وریماچ، معین وزارت ترانسپورت گفت:« ما باید ظرفیت خوب را ا یجاد بکنیم و تمام تفاهم نامه‌های را که با کشورها منطقه و جهان چی دو جانبه، سه جانبه و چند جانبه داریم ولی ما باز هم به علت نداشتن ظرفیت لازم که معیارهای تمام بخش ها را پوره کرده باشیم.»

درهمین حال شماری ازسرمایه گذاران دربخش حمل ونقل درکشور با شکایت ازمشکلات موجود زیربنا‌ها و وجود چالش‌های امنیتی سرمایه گذاری‌های بیشتررا دراین بخش ناممکن میدانند.

محمد یوسف مهمند، مسوول یکی ازشرکت‌های حمل ونقل شهری گفت:« من قبلأ وعده کرده بودم که اگر دولت در بخش ترانسپورت کمک نماید من حاضر هستم تا ۲۵۰۰ بس شهری را در شهر کابل آمده سازم تا فعالیت نماید.»

ازسویی هم مسوولان وزارت ترانسپورت می‌گویند که  ازمیان شرکت‌های موجود باربری درکشور یازده شرکت توانسته اند مجوزحمل ونقل کالاها را فراتر از مرزهای کشور بدست آرند.

هم‌رسانی کنید