Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

توافق افغانستان و تاجیکستان بر گسترش سرمایه گذاری مشترک

عبدالستار مراد وزیر اقتصاد کشور، روز دوشنبه(۸ جوزا) در پایان نشست دو روزۀ هم‎کاری‎های اقتصادی افغانستان و تاجیکستان، بیان داشت که این دو کشور بر افزایش سرمایه گذاری‏ های مشترک در بخش‎های راه‎های آهن، جاده‎ها و پروژه ‏های بند برق در دوکشور به توافق رسیده اند.
 
نشست هم‎کاری های اقتصادی افغانستان و تاجیکستان برای دو روز با حضور وزیر حمل و نقل تاجیکستان و مقام های حکومت افغانستان، در کابل برگزار شده بود.
 
عبدالستار مردا، وزیر اقتصاد در پایان این نشست به خبرنگاران گفت: «افغانستان و تاجیکستان، دو کشور وهمکار مهم در منطقه اند؛ ما تلاش داریم که در بخش‏های گوناگون زمینه‏های سرمایه گذاری‏ های مشترک را فراهم سازیم، تا از این راه، اقتصاد در دو کشور رُشد چشم‎گیری داشته باشد.» 
 
درهمین حال، وزیر حمل و نقل تاجیکستان  نیز تأکید کرد که کشورش برای پیوند دادن افغانستان به بازارهای جهانی، به افغانستان  یاری میرساند و نیز تلاش می‏کند که راه‎های بیشتر بازرگانی در مرز میان دوکشورساخته شوند.
 
خدایارخدایار زاده بیک، وزیر حمل و نقل تاجیکستان افزود: «ما مشترکات بسیار زیاد داریم و تلاش می‎کنیم که با در نظر داشت نیازمندی‏های مان در بخش‎های گوناگون زمینه‏های هم‏کاری‏های مشترک را فراهم سازیم، از این میان نیاز است که افغانستان و تاجیکستان راه‏های بیشتر مرزی داشته باشند تا داد و ستد بازرگانی میان کشورهای مان به صورت لازم آن انجام شوند.»
 
وزیر حمل و نقل تاجیکستان هم‎چنان تأکید کرد که در سه ماه اخیر، روند حمل و نقل کالاهای بازرگانی میان افغانستان و تاجیکستان به گونۀ چشم‏گیری افزایش یافته اند.

این درحالی است که سه روز پیش، افغانستان و تاجیکستان ششمین توافق‎نامۀ همکاری‎های اقتصادی و بازرگانی را امضاء کردند.

بر بنیاد آمارهای مقام‎های تاجیکستان، در سه ماه نخست سال جاری، میزان داد و ستدهای تجاری میان افغانستان و تاجیکستان در بخش‎‏های سمنت و انرژی دو نیم برابر افزایش داشته است.

توافق افغانستان و تاجیکستان بر گسترش سرمایه گذاری مشترک

وزیران اقتصاد افغانستان و حمل و نقل تاجیکستان در پایان نشست هم‎کاری‎های اقتصادی افغانستان و تاجیکستان، بر گسترش سرمایه گذاری‎های مشترک در دو کشور به توافق رسیده‎اند.

Thumbnail

عبدالستار مراد وزیر اقتصاد کشور، روز دوشنبه(۸ جوزا) در پایان نشست دو روزۀ هم‎کاری‎های اقتصادی افغانستان و تاجیکستان، بیان داشت که این دو کشور بر افزایش سرمایه گذاری‏ های مشترک در بخش‎های راه‎های آهن، جاده‎ها و پروژه ‏های بند برق در دوکشور به توافق رسیده اند.
 
نشست هم‎کاری های اقتصادی افغانستان و تاجیکستان برای دو روز با حضور وزیر حمل و نقل تاجیکستان و مقام های حکومت افغانستان، در کابل برگزار شده بود.
 
عبدالستار مردا، وزیر اقتصاد در پایان این نشست به خبرنگاران گفت: «افغانستان و تاجیکستان، دو کشور وهمکار مهم در منطقه اند؛ ما تلاش داریم که در بخش‏های گوناگون زمینه‏های سرمایه گذاری‏ های مشترک را فراهم سازیم، تا از این راه، اقتصاد در دو کشور رُشد چشم‎گیری داشته باشد.» 
 
درهمین حال، وزیر حمل و نقل تاجیکستان  نیز تأکید کرد که کشورش برای پیوند دادن افغانستان به بازارهای جهانی، به افغانستان  یاری میرساند و نیز تلاش می‏کند که راه‎های بیشتر بازرگانی در مرز میان دوکشورساخته شوند.
 
خدایارخدایار زاده بیک، وزیر حمل و نقل تاجیکستان افزود: «ما مشترکات بسیار زیاد داریم و تلاش می‎کنیم که با در نظر داشت نیازمندی‏های مان در بخش‎های گوناگون زمینه‏های هم‏کاری‏های مشترک را فراهم سازیم، از این میان نیاز است که افغانستان و تاجیکستان راه‏های بیشتر مرزی داشته باشند تا داد و ستد بازرگانی میان کشورهای مان به صورت لازم آن انجام شوند.»
 
وزیر حمل و نقل تاجیکستان هم‎چنان تأکید کرد که در سه ماه اخیر، روند حمل و نقل کالاهای بازرگانی میان افغانستان و تاجیکستان به گونۀ چشم‏گیری افزایش یافته اند.

این درحالی است که سه روز پیش، افغانستان و تاجیکستان ششمین توافق‎نامۀ همکاری‎های اقتصادی و بازرگانی را امضاء کردند.

بر بنیاد آمارهای مقام‎های تاجیکستان، در سه ماه نخست سال جاری، میزان داد و ستدهای تجاری میان افغانستان و تاجیکستان در بخش‎‏های سمنت و انرژی دو نیم برابر افزایش داشته است.

هم‌رسانی کنید