Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

توافق رهبران هند و چین برای همکاری‎های مشترک در افغانستان

روزنامۀ «تایمز آف اندیا» به نقل از مقام‌های ارشد هند گزارش داده که نریندرا مودی، نخست وزیر هند و شی جین پینگ، رییس‌جمهور چین، توافق کرده اند تا روی ایجاد پروژه‌های مشترک اقتصادی در افغانستان همکاری کنند - حرکتی که به گفتۀ این روزنامه می‌تواند باعث ناراحتی پاکستان شود.

یک مقام هندی تائید کرده است که دو رهبر، در جریان یک نشست غیر رسمی، روی همکاری‌های مشترک اقتصادی در افغانستان به توافق رسیده اند.

آقای مودی که پنج‌شنبۀ گذشته به چین رفته بود، دیدارهایی را با مقام‌های چینی روی مسایل مهم منطقه‌یی و جهانی و نیز گسترش روابط میان دو کشور در بخش اقتصادی و سیاسی انجام داد.

مودی و شی در بارۀ پروژه‌هایی را که قرار اند در افغانستان راه اندازی کنند، جزئیات ارائه نکرده اند.

رهبران دو کشور، همچنان روی مسئله تروریسم نیز گفت‌وگو کرده اند و این پدیده را تهدید مشترک برای همه کشورها عنوان کرده اند.

به گفتۀ مقام‎های هندی، دو رهبر متعهد شدند تا در بارۀ نابودی تروریسم همکاری کنند.

از سوی هم، شین‌هوآ، خبرگزاری رسمی دولت چین گفت است که ایجاد اعتماد میان دو کشور اساس روابط پایدار هند و چین را تشکیل می دهد.

توافق رهبران هند و چین برای همکاری‎های مشترک در افغانستان

رهبران دو کشور، همچنان روی مسئله تروریسم نیز گفت‌وگو کرده اند و این پدیده را تهدید مشترک برای همه کشورها عنوان کرده اند.

Thumbnail

روزنامۀ «تایمز آف اندیا» به نقل از مقام‌های ارشد هند گزارش داده که نریندرا مودی، نخست وزیر هند و شی جین پینگ، رییس‌جمهور چین، توافق کرده اند تا روی ایجاد پروژه‌های مشترک اقتصادی در افغانستان همکاری کنند - حرکتی که به گفتۀ این روزنامه می‌تواند باعث ناراحتی پاکستان شود.

یک مقام هندی تائید کرده است که دو رهبر، در جریان یک نشست غیر رسمی، روی همکاری‌های مشترک اقتصادی در افغانستان به توافق رسیده اند.

آقای مودی که پنج‌شنبۀ گذشته به چین رفته بود، دیدارهایی را با مقام‌های چینی روی مسایل مهم منطقه‌یی و جهانی و نیز گسترش روابط میان دو کشور در بخش اقتصادی و سیاسی انجام داد.

مودی و شی در بارۀ پروژه‌هایی را که قرار اند در افغانستان راه اندازی کنند، جزئیات ارائه نکرده اند.

رهبران دو کشور، همچنان روی مسئله تروریسم نیز گفت‌وگو کرده اند و این پدیده را تهدید مشترک برای همه کشورها عنوان کرده اند.

به گفتۀ مقام‎های هندی، دو رهبر متعهد شدند تا در بارۀ نابودی تروریسم همکاری کنند.

از سوی هم، شین‌هوآ، خبرگزاری رسمی دولت چین گفت است که ایجاد اعتماد میان دو کشور اساس روابط پایدار هند و چین را تشکیل می دهد.

هم‌رسانی کنید