تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

توربین چهارم بند نغلو پس از دوازده سال فعال شد

توربین بند چهارم بند نغلو که از دوازده سال بدینسو غیرفعال بود، امروز (جمعه، ۲۲قوس) دوباره فعال شد.

شرکت برشنا، می‌گوید که با بکارشدن این توربین، ۲۵ میگاوات برق به شبکۀ برق کشور افزوده‌است.

امان الله غالب، رییس این شرکت گفت: «با بکارشدن این توربین، به ده‌هزار مشترک بیشتر برق خواهند رسید و در کنار این پروژه، ما شماری از پروژه‌های دیگر را در بخش تولید برق بکار می‌سازیم.»

در همین حال، محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه می‌گوید که بازسازی توربین چهارم بند نغلو با هزینۀ کمتر از سوی کارمندان شرکت برشنا بازسازی شده‌است: «جای افتخار است که این پروژۀ بزرگ را کارمندان شرکت برشنا خود بکار ساخته‌اند.»

همزمان با این، شرکت برشنا از نصب دستگاه‌های تولید برق خورشیدی بر بالای کاسۀ بند نغلو خبر می‌دهد.

مسؤولان این شرکت، می‌گویند که با عملی شدن این پروژه بیش از بیست میگاوات برق خورشیدی نیز به شبکه برق افزود خواهند شد.
 

توربین چهارم بند نغلو پس از دوازده سال فعال شد

مسؤولان شرکت برشنا، سب استیشن برق سروبی را نیز امروز به بهره‌برداری سپردند.

تصویر بندانگشتی

توربین بند چهارم بند نغلو که از دوازده سال بدینسو غیرفعال بود، امروز (جمعه، ۲۲قوس) دوباره فعال شد.

شرکت برشنا، می‌گوید که با بکارشدن این توربین، ۲۵ میگاوات برق به شبکۀ برق کشور افزوده‌است.

امان الله غالب، رییس این شرکت گفت: «با بکارشدن این توربین، به ده‌هزار مشترک بیشتر برق خواهند رسید و در کنار این پروژه، ما شماری از پروژه‌های دیگر را در بخش تولید برق بکار می‌سازیم.»

در همین حال، محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه می‌گوید که بازسازی توربین چهارم بند نغلو با هزینۀ کمتر از سوی کارمندان شرکت برشنا بازسازی شده‌است: «جای افتخار است که این پروژۀ بزرگ را کارمندان شرکت برشنا خود بکار ساخته‌اند.»

همزمان با این، شرکت برشنا از نصب دستگاه‌های تولید برق خورشیدی بر بالای کاسۀ بند نغلو خبر می‌دهد.

مسؤولان این شرکت، می‌گویند که با عملی شدن این پروژه بیش از بیست میگاوات برق خورشیدی نیز به شبکه برق افزود خواهند شد.
 

هم‌رسانی کنید