Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تولیدات خربوزه در ولایت بادغیس دوبرابر شده‌است

مسؤولان ریاست زراعت ولایت بادغیس، می‌گویند که امسال میزان تولیدات خربوزه در این ولایت نسبت به سال گذشته دوبرابر شده‌است.

به گفتۀ این مسؤولان، به علت رفع خشک‌سالی و نبود آفات طبیعی، حاصلات خربوزه و تربوز در این ولایت خوب بوده‌است.

عبدالحلیم ساجد، سرپرست ریاست زارعت و آب‌یاری بادغیس اما نبود بازار فروش و نبود سردخانه برای نگهداری این فرآورده‌های کشاورزی را از مشکلات جدی می‌خواند: «در حال حاضر در قسمت انتقال و ذخیره خربزه در بادغیس مشکلات وجود دارد و در این قسمت کار خاصی صورت نگرفته است. به علت این‌که تعداد زیادی از مردم از ولسوالی‌ها به مرکز بیجا شده‌اند تقاضای زیاد برای خرید خربوزه در شهر قلعه‌نو وجود دارد.»

امسال، بیش از ۳۲هزار هکتار زمین در ولایت بادغیس خربوزه و تربوز کشت شده‌اند. بیشتر زمین‌هایی‌که در آن خربوزه و تربوز کشت شده‌ند در اظراف شهر قلعۀ نو، مرکز ولایت بادغیس، استند.

سال پیش، به علت خشک‌سالی، بسیاری از کشت‌زارهای کشاورزان ولایت بادغیس ازبین رفتند.

شماری از کشاورزان در بادغیس، نیز می‌گویند امسال میزان تولیدات شان افزایش یافته اما بازار فروش وجود ندارد.

مسعود، یکی از این کشاورزان در بادغیس گفت: «باید سردخانه ساخته شود تا محصولات خربوزۀ ما ذخیره شود و می‌خواهیم که این خربوزه به ولایت‌ها و حتی به کشورهای همسایه صادر شود.»

محمد ابراهیم، کشاورز دیگر در بادغیس نیز بیان داشت:«امسال برداشت خربوزه بسیار خوب است، اما ارزان است و چیزی به ما نمی‌ماند.»

در همین حال، شماری از باشنده‌گان بادغیس نیز خواهان توجه دولت به کشاورزی این ولایت استند. آنان می‌گویند که کشاروزان در اوضاع دشواری قرار دارند و اگر حمایت نشوند، به جای فایده از فرآورده‌های کشاورزی، زیان خواهند کرد.

تولیدات خربوزه در ولایت بادغیس دوبرابر شده‌است

امسال، بیش از ۳۲هزار هکتار زمین در ولایت بادغیس خربوزه و تربوز کشت شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

مسؤولان ریاست زراعت ولایت بادغیس، می‌گویند که امسال میزان تولیدات خربوزه در این ولایت نسبت به سال گذشته دوبرابر شده‌است.

به گفتۀ این مسؤولان، به علت رفع خشک‌سالی و نبود آفات طبیعی، حاصلات خربوزه و تربوز در این ولایت خوب بوده‌است.

عبدالحلیم ساجد، سرپرست ریاست زارعت و آب‌یاری بادغیس اما نبود بازار فروش و نبود سردخانه برای نگهداری این فرآورده‌های کشاورزی را از مشکلات جدی می‌خواند: «در حال حاضر در قسمت انتقال و ذخیره خربزه در بادغیس مشکلات وجود دارد و در این قسمت کار خاصی صورت نگرفته است. به علت این‌که تعداد زیادی از مردم از ولسوالی‌ها به مرکز بیجا شده‌اند تقاضای زیاد برای خرید خربوزه در شهر قلعه‌نو وجود دارد.»

امسال، بیش از ۳۲هزار هکتار زمین در ولایت بادغیس خربوزه و تربوز کشت شده‌اند. بیشتر زمین‌هایی‌که در آن خربوزه و تربوز کشت شده‌ند در اظراف شهر قلعۀ نو، مرکز ولایت بادغیس، استند.

سال پیش، به علت خشک‌سالی، بسیاری از کشت‌زارهای کشاورزان ولایت بادغیس ازبین رفتند.

شماری از کشاورزان در بادغیس، نیز می‌گویند امسال میزان تولیدات شان افزایش یافته اما بازار فروش وجود ندارد.

مسعود، یکی از این کشاورزان در بادغیس گفت: «باید سردخانه ساخته شود تا محصولات خربوزۀ ما ذخیره شود و می‌خواهیم که این خربوزه به ولایت‌ها و حتی به کشورهای همسایه صادر شود.»

محمد ابراهیم، کشاورز دیگر در بادغیس نیز بیان داشت:«امسال برداشت خربوزه بسیار خوب است، اما ارزان است و چیزی به ما نمی‌ماند.»

در همین حال، شماری از باشنده‌گان بادغیس نیز خواهان توجه دولت به کشاورزی این ولایت استند. آنان می‌گویند که کشاروزان در اوضاع دشواری قرار دارند و اگر حمایت نشوند، به جای فایده از فرآورده‌های کشاورزی، زیان خواهند کرد.

هم‌رسانی کنید