تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تکمیل شدن کار احداث بخش سوم راه آهن خواف-هرات

سرپرست ولایت هرات می‌گوید که کار ساخت بخش سوم راه آهن خواف-هرات تکمیل شده است و بزودی به بهره برداری سپرده خواهد شد.

وی می‌افزاید که بزودی کار ساخت بخش چهارم که بخش پایانی راه آهن خواف-هرات است، آغاز خواهد شد. 

در همین حال اتاق تجارت و صنایع هرات بهره برداری راه آهن خواف-هرات را برای افزایش دادوستدهای بازرگانی میان افغانستان و ایران و کاهش هزینه‌ها بسیار سودمند می‌گوید. 

کار احداث بخش سوم خط آهن هرات- خواف تکمیل شده است و قرار است در آینده نزدیک با حضور سران حکومت های افغانستان و ایران به بهره برداری برسد.

 ۶۱ کیلومتر این خط آهن در خاک افغانستان ریل گذاری شده است که تا منطقه روزنک ولسوالی غوریان هرات امتداد دارد.  

محی الدین نوری - سرپرست ولایت هرات گفت:«هرات-خواف تقریبا میتانیم گفته که آماده بهره برداری فاز سوم است. بری فاز چارم ازو ما بودجه داریم ، ما با وزارت فواید عامه و ریاست عمومی خط آهن دولت جمهوری اسلامی افغانستان در جریان شش ماه گذشته بسیار فشرده با همکاران مان کار کردیم.»  

پیشرفت کار خط آهن هرات- خواف خرسندی سکتور خصوصی را به همراه داشته است. مسوولان اتاق بازرگانی هرات می‌گویند که این خط آهن درکنارفراهم کردن سهولت در صادرات و واردات، به کاهش هزینه‌های انتقال اموال بازرگانی نیز کمک می‌کند. 

خلیل احمد یارمند - آمر اجراییه اتاق تجارت و صنایع هرات گفت:«خط آهن خواف-هرات هم که امتداد آخری ازو یعنی به شهرک صنعتی هرات وصل میشه و اگر ای تکمیل میشه به مراتب میتانه تاثیرات بسیار مثبت هم روی اقتصاد کشور و هم روی صادرات و واردات به وجود بیاره.»

خط آهن هرات- خواف ۱۹۱ کیلومتر طول دارد که به چهار بخش تقسیم شده است. سه بخش این خط آهن که ۱۱۴ کیلومتر طول دارد به کمک مالی ایران ساخته شده اند و بخش چهارم این خط آهن نیز قرار است به همکاری مالی ایتالیا ساخته شود.

 خط آهن هرات- خواف که بزرگ ترین پروژه مشترک میان افغانستان و ایران است، افغانستان را از طریق ایران به بازارهای اروپا وصل می سازد. 
 

تکمیل شدن کار احداث بخش سوم راه آهن خواف-هرات

کار احداث بخش سوم خط آهن هرات- خواف تکمیل شده است و قرار است در آینده نزدیک با حضور سران حکومت های افغانستان و ایران به بهره برداری برسد.

Thumbnail

سرپرست ولایت هرات می‌گوید که کار ساخت بخش سوم راه آهن خواف-هرات تکمیل شده است و بزودی به بهره برداری سپرده خواهد شد.

وی می‌افزاید که بزودی کار ساخت بخش چهارم که بخش پایانی راه آهن خواف-هرات است، آغاز خواهد شد. 

در همین حال اتاق تجارت و صنایع هرات بهره برداری راه آهن خواف-هرات را برای افزایش دادوستدهای بازرگانی میان افغانستان و ایران و کاهش هزینه‌ها بسیار سودمند می‌گوید. 

کار احداث بخش سوم خط آهن هرات- خواف تکمیل شده است و قرار است در آینده نزدیک با حضور سران حکومت های افغانستان و ایران به بهره برداری برسد.

 ۶۱ کیلومتر این خط آهن در خاک افغانستان ریل گذاری شده است که تا منطقه روزنک ولسوالی غوریان هرات امتداد دارد.  

محی الدین نوری - سرپرست ولایت هرات گفت:«هرات-خواف تقریبا میتانیم گفته که آماده بهره برداری فاز سوم است. بری فاز چارم ازو ما بودجه داریم ، ما با وزارت فواید عامه و ریاست عمومی خط آهن دولت جمهوری اسلامی افغانستان در جریان شش ماه گذشته بسیار فشرده با همکاران مان کار کردیم.»  

پیشرفت کار خط آهن هرات- خواف خرسندی سکتور خصوصی را به همراه داشته است. مسوولان اتاق بازرگانی هرات می‌گویند که این خط آهن درکنارفراهم کردن سهولت در صادرات و واردات، به کاهش هزینه‌های انتقال اموال بازرگانی نیز کمک می‌کند. 

خلیل احمد یارمند - آمر اجراییه اتاق تجارت و صنایع هرات گفت:«خط آهن خواف-هرات هم که امتداد آخری ازو یعنی به شهرک صنعتی هرات وصل میشه و اگر ای تکمیل میشه به مراتب میتانه تاثیرات بسیار مثبت هم روی اقتصاد کشور و هم روی صادرات و واردات به وجود بیاره.»

خط آهن هرات- خواف ۱۹۱ کیلومتر طول دارد که به چهار بخش تقسیم شده است. سه بخش این خط آهن که ۱۱۴ کیلومتر طول دارد به کمک مالی ایران ساخته شده اند و بخش چهارم این خط آهن نیز قرار است به همکاری مالی ایتالیا ساخته شود.

 خط آهن هرات- خواف که بزرگ ترین پروژه مشترک میان افغانستان و ایران است، افغانستان را از طریق ایران به بازارهای اروپا وصل می سازد. 
 

هم‌رسانی کنید